Sveriges Arkitekter Östergötland

Sveriges Arkitekter Östergötland har till ändamål att genom verksamheter inom sitt område och i samverkan med Sveriges Arkitekter främja förbundets syften. Sveriges Arkitekter Östergötland delar också ut Östergötlands arkitekturpris.

Östergötlands arkitekturpris

Östergötlands arkitekturpris tilldelas ett framstående arkitekturverk innefattande ett eller flera av följande områden: husbyggnad, stadsbyggnad, inredning, landskap och fysisk planering. Arkitekturverket ska vara utfört i Östergötland och färdigställt under något av de senaste åren.

Nykvarnsholmen vinner Östergötlands arkitekturpris 2020
Östergötland

Nykvarnsholmen vinner Östergötlands arkitekturpris 2020

Juryns motivering ”Nykvarnsholmen är ett positivt bidrag i Linköpings stadsmiljö med fokus på behov och värden för både människor och...
Publicerad: