Sveriges Arkitekter Östergötland

Sveriges Arkitekter Östergötland har till ändamål att genom verksamheter inom sitt område och i samverkan med Sveriges Arkitekter främja förbundets syften. Sveriges Arkitekter Östergötland delar också ut Östergötlands arkitekturpris.

Östergötlands arkitekturpris

Östergötlands arkitekturpris tilldelas ett framstående arkitekturverk innefattande ett eller flera av följande områden: husbyggnad, stadsbyggnad, inredning, landskap och fysisk planering. Arkitekturverket ska vara utfört i Östergötland och färdigställt under något av de senaste åren.

Följ oss gärna på Facebook.