Bild på bok om Arkitektsvenska

Arkitektsvenska

Arkitektsvenska är ett läromedel i svenska som andraspråk riktat till dig som är arkitekt och har ett annat modersmål än svenska. Här kan du ladda ner boken gratis. Kompletterande ljudfiler, ordkort och facit hittar du också här.

Varför svenska för arkitekter? Se en introduktion till läromedlet.

Arkitektsvenska är ett läromedel i svenska som andraspråk riktat till dig som är arkitekt och har ett annat modersmål än svenska. Boken passar dig som är utbildad inom arkitektur, inredning, landskap, stadsbyggnad eller liknande yrkesområden och kan användas för klassrumsundervisning eller självstudier.

I boken finns massor av ord och fraser som är vanliga i arbetet som arkitekt i Sverige idag, och du får möjlighet att öva på språket genom texter, skrivövningar, muntliga övningar, hörförståelser och ordkunskapsövningar. Fokus ligger på ordkunskap, uttal och hörförståelse, men boken innehåller även information och tankar om svensk arkitektur och kultur, vilket ger dig en djupare förståelse för yrkesspråket.

Läromedlet bör användas som ett komplement till allmänna språkstudier och är lämplig för dig som redan kommit en bit på väg i språket. Utgångspunkten är nivå B1 + enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).

Beställ boken

Som medlem i Sveriges Arkitekter har du möjlighet att beställa boken Arkitektsvenska helt kostnadsfritt.

Bild på bok om Arkitektsvenska
Arkitektsvenska, yrkesspråk för utländska arkitekter.

Ladda ner

Boken kompletteras med ljudfiler, ordkort och facit som du kan ladda ner här:

Om projektet

Arkitektsvenska är resultatet av ett projekt finansierat av Arbetsförmedlingens främjandemedel och ett samarbete mellan Sveriges Arkitekter och LYS förlag. Materialet bygger på studiebesök på arkitektkontor i Sverige och intervjuer med yrkesverksamma arkitekter. Ett tydligt andraspråksperspektiv innebär att övningarna är utformade för att stärka kunniga yrkespersoner i yrkesvokabulär och allmänspråklig kompetens.