Sveriges Arkitekter Studenterna - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter Studenterna är Sveriges Arkitekters studentorganisation och samlar studenter från landets nio arkitekturskolor. Vi jobbar med att bevaka studentgemensamma frågor och fungerar som en plattform där kärnan i verksamheten är utbytet mellan arkitekturdiscipliner, skolor och årskurser samt kopplingen till arbetslivet och arkitektursverige.

Vi består av totalt 2700 medlemmar utspridda på våra nio studentavdelningar, från Malmö i söder till Umeå i norr. Vi fungerar som en egen organisation under Sveriges Arkitekter och har en fristående styrelse och egna styrdokument. Vår nationella styrelse består av ett presidium med ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör, samt lokalordförande på de nio studentavdelningarna. Läs mer om våra förtroendevalda och våra styrdokument här.

En stor del av vår verksamhet är de projekt och workshops som våra medlemmar driver och anordnar. Gemensamt för dem alla är att de har en tydlig koppling till arkitektur samt främjar möten mellan olika studentavdelningar. Läs mer och ansök om projektmedel här!

Studerar du till husarkitekt, inredningsarkitekt, landskapsarkitekt eller fysisk planerare? Då ska du såklart vara medlem hos oss. Bli studentmedlem i Sveriges Arkitekter!


Aktuellt