Vinnare av Planpriset 2019.

Så går en tävling till

Sveriges Arkitekter medverkar till att en tävling genomförs på rätt sätt. Så här går en tävling till steg för steg.

1 Förberedelser

  • Besluta om arbetsprocess och vilken uppgift som ska lösas.
  • Förankra i organisationen och bland politiker.
  • Säkerställ finansieringen.

2 Inbjudan

En inbjudan ska innehålla krav för kvalificering, urvalskriterier, tidplan och arvodessumma. I en inbjuden tävling tar man fram deltagare i en urvalsprocess. Sveriges Arkitekter kommunicerar tävlingar via webb, nyhetsbrev och sociala kanaler.

Genom vår medverkan och godkännande får beställaren – och övriga i tävlingen – en garanti att tävlingen genomförs på rätt sätt. 

Ulrika Nero, arkitekt SIR/MSA, processledare tävling

3 Förankring

Projektet förankras och tävlingsprogrammet godkänns av beställarorganisationen.

4 Program

Ett tävlingsprogram skickas alltid ut vid tävlingens början. Det innehåller all information deltagarna behöver för att kunna ta fram ett tävlingsförslag: bakgrund, bedömningskriterier, vad som händer efter avslutad tävling, med mera. Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd granskar och godkänner programmet.

5 Tävlingsperiod

Beställaren svarar på eventuella frågor, med en processledare ur uppdragsgruppen som bollplank och stöd. När tävlingen avslutas tas förslagen emot av beställaren.

6 Juryns arbete

Under tävlingsperioden sker fyra–fem jurymöten, med viss inläsning emellan. Eventuella sakkunniga och/eller referensgrupper ger underlag till hela jurygruppen. Sveriges Arkitekters processledare eller någon ur uppdragsgruppen kan fungera som jurysekreterare.

7 Beslut och avslut

Juryn beslutar om och presenterar vinnaren. Oftast sker det som ett publikt event där allmänhet och media är inbjudna.

8 Kontrakt skrivs med vinnarna om fortsatt uppdrag om genomförande.