Vinnare av Planpriset 2019.

Så går en tävling till

Sveriges Arkitekter medverkar till att en tävling genomförs på rätt sätt. Så här går en tävling till steg för steg.

1 Förberedelser

  • Besluta om arbetsprocess och vilken uppgift som ska lösas.
  • Förankra i organisationen och bland politiker.
  • Säkerställ finansieringen.

2 Inbjudan

En inbjudan ska innehålla krav för kvalificering, urvalskriterier, tidplan och arvodessumma. I en inbjuden tävling tar man fram deltagare i en urvalsprocess. Sveriges Arkitekter kommunicerar tävlingar via webb, nyhetsbrev och sociala kanaler.

Genom vår medverkan och godkännande får beställaren – och övriga i tävlingen – en garanti att tävlingen genomförs på rätt sätt. 

Ulrika Nero, arkitekt SIR/MSA, processledare tävling

3 Förankring

Projektet förankras och tävlingsprogrammet godkänns av beställarorganisationen.

4 Program

Ett tävlingsprogram skickas alltid ut vid tävlingens början. Det innehåller all information deltagarna behöver för att kunna ta fram ett tävlingsförslag: bakgrund, bedömningskriterier, vad som händer efter avslutad tävling, med mera. Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd granskar och godkänner programmet.

5 Tävlingsperiod

Beställaren svarar på eventuella frågor, med en processledare ur uppdragsgruppen som bollplank och stöd. När tävlingen avslutas tas förslagen emot av beställaren.

6 Juryns arbete

Under tävlingsperioden sker fyra–fem jurymöten, med viss inläsning emellan. Eventuella sakkunniga och/eller referensgrupper ger underlag till hela jurygruppen. Sveriges Arkitekters processledare eller någon ur uppdragsgruppen kan fungera som jurysekreterare.

7 Beslut och avslut

Juryn beslutar om och presenterar vinnaren. Oftast sker det som ett publikt event där allmänhet och media är inbjudna.

8 Kontrakt skrivs med vinnarna om fortsatt uppdrag om genomförande.

Kontakt

Vi diskuterar gärna förutsättningar och upplägg och ger dig en offert på den service du vill ha.

Kontakt

Anna Forsberg

Processledare arkitektur/tävlingarSkicka e-post072 722 55 05
Kontakt

Julia Hertzman

Processledare arkitektur/tävlingarSkicka e-post08-505 577 40
Kontakt

Ulrika Nero

Processledare arkitektur/tävlingarSkicka e-post08-505 577 49