Förtroendevald - Sveriges Arkitekter

Förtroendevald i en lokalförening

Här hittar du som förtroendevald i en lokalförening manualer för att fixa nyhetsbrev, göra inlägg på din lokalförenings sida, smarta tips och info och mycket mer.


Fackligt förtroendevald

Här hittar du information om vad det innebär att vara fackligt förtroendevald, kurser och tips och verktyg beroende på vilken sektor du jobbar inom.