Övriga priser

Övriga priser i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Ung Svensk Arkitektur

Ung Svensk Arkitektur är tidskriften Arkitekturs pris till arkitekter under 40 år. Priset tilldelas en eller flera arkitekter och ett av deras verk som färdigställts under de senaste två åren.

Läs mer

Trafikverkets arkitekturpris

Trafikverkets arkitekturpris delas ut av Trafikverket vartannat år. Priset ges till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning som motsvarar höga krav på god arkitektur, långsiktig hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturvärden.

Läs mer
Vinnare Trafikverkets arkitekturpris 2019 Angereds resecentrum. Arkitekt: Wingårdh arkitektkontor. Foto: William Gustavsson.
Vård- och omsorgsboendet Trädgårdarna av Marge Arkitekter är en av vinnarna i Vårdbyggnadspriset 2019. Foto: Johan Fowelin.

Vårdbyggnadspriset

Vårdbyggnadspriset uppmärksammar goda exempel inom arkitektur, premierar innovativ vårdmiljö och framhåller goda processer.

Läs mer