Torun Hammar

Arkitekt SAR/MSA, Ordförande Kulturmiljörådet, Sveriges Arkitekter.

Torun Hammar är arkitekt och har genom sitt yrkesliv nästan uteslutande arbetat med om- och tillbyggnad. På den privata sidan har hon bland annat varit verksam som slotts- och husarkitekt.

I många år var hon chef för Projektledning och -utveckling på Statens fastighetsverk, och hon har även haft en gästprofessur i Restaureringskonst på Kungl. Konsthögskolan.

Idag driver hon egen verksamhet och är ordförande i Sveriges arkitekters kulturmiljöråd samt Kasper Salin–prisjuryn.

Temat för årets gala är Förändring. Samhället har de senaste åren ställts inför allt fler akuta utmaningar – pandemi, klimathot och polarisering mellan olika grupper, länder eller verklighetsuppfattningar. Vi behöver möta dessa stora omvälvningar kring oss. Många är övertygade om att kåren är väl rustad att föreslå nya angreppssätt. Men hur?

Arkitekturgalan kommer Torun Hammar att hålla ett inledningstal och adressera de utmaningar arkitekterna som kår står inför just nu och vad som kan komma att krävas för att hitta möjliga lösningar framåt.

– För hundra år sedan skulle Sverige ta sig ur fattigdom och bostadsnöd. Idag handlar det om hur tillgångar ska tas tillvara och fördelas globalt för att räcka åt allt levande, inte bara år oss själva. Det förändrar, precis som 1900-talet gjorde, synen på yrkesrollen och vårt uppdrag. Trots de motsättningar som finns i samtiden är vi som människor mer beroende av varandra än någonsin, säger Torun Hammar.

Hon kommer även att vara bisittande programledare under inspirationspasset som arkitekturexpert och leder panelsamtal om stadsutveckling.

Läs mer om Torun Hammar