Lokalföreningar

Sveriges Arkitekter är en organisation som jobbar med fackliga frågor, yrkesfrågor och branschfrågor. Den är uppbyggd av femton lokalföreningar vars ändamål är att fritt utforma verksamheten så länge den främjar förbundets syften. Lokalföreningarna är medlemmarnas kontaktnät och möjlighet att lyfta lokala frågor.

Här hittar du din förening:

Logotyper och manualer för lokalföreningar

Här hittar du manualer, grafisk profil och annat som du kan ha nytta av i ditt arbete som förtroendevald i en lokalförening.