Sveriges Arkitekter är en organisation som jobbar med fackliga frågor och branschfrågor. Den är uppbyggd av 15 lokalföreningar vars ändamål är att fritt utforma verksamheten så länge den främjar förbundets syften. Lokalföreningarna är medlemmarnas kontaktnät och möjlighet att lyfta lokala frågor.


Blekinge-Kalmar

Hvita Villan, Drottning Victorias Vilohem, Borgholm. Arkitekt: Leo Eriksson. Ursprunglig arkitekt: Carl Hultenberg

Välkommen till Blekinge-Kalmar!  En lokalavdelning av Sveriges Arkitekter.   Aktuellt: vinnaren av Blekinge-Kalmars arkitekturpris 2015 har utsetts. Vinnare blev Hvita Villan i Borgholm. Läs mer under Aktuellt. Kalendarium för året...

Gävle-Dala

Föreningen vill genom sin verksamhet främja förbundets syften och vara en sammanhållande länk mellan arkitekter och planerare av olika slag inom regionen Gävleborgs och Dalarnas län.

Mellersta Norrland

Sveriges Arkitekter Mellersta Norrland organiserar medlemmarna i Jämtlands och Västernorrlands län. Våra medlemmar finns till största del på orterna Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik, Östersund och Åre.

Skåne

Sveriges Arkitekter Skåne är en lokalavdelning av Sveriges Arkitekter. Vi anordnar föreläsningar och evenemang för arkitekter och allmänhet, för att få ett levande och inspirerat samtal om arkitektur i Skåne!...

Stockholms Arkitektförening

Stockholms Arkitektförening arrangerar föreläsningar och visningar för sina medlemmar samt initierar debatter om aktuella frågeställningar kring arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur och planering.

Södermanland

Vi i lokalföreningen i Sörmland har som mål med vår verksamhet att främja förbundets syften och vara en sammanhållande länk mellan arkitekter och planerare i länet. Vi arrangerar olika aktiviteter för...

Värmland

Sveriges Arkitekter Värmland är en lokalförening till Sveriges Arkitekter. Vi finns även på Facebook – gå med i vår grupp!

Västmanland

Sveriges Arkitekter Västmanland är en lokalavdelning av Sveriges Arkitekter. Vi anordnar föreläsningar, stadsvandringar och visningar som vänder sig till såväl våra medlemmar som allmänheten. Våra aktiviteter genomförs i samarbete med...

Västra Götaland

Sveriges Arkitekter Västra Götaland, SAVG, arrangerar föreläsningar och visningar för sina medlemmar samt initierar debatter om aktuella frågeställningar kring arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur och planering. Under de senaste åren har Sveriges Arkitekter Västra...

Örebro

Välkommen till Sveriges Arkitekter Örebro! Vi anordnar föreläsningar, debatter och visningar av aktuella projekt inom arkitektur. Ta del av våra kommande aktiviteter i kalendariet nedan och läs mer om vad vi...

Östergötland

Lokalföreningen har till ändamål att genom verksamheter inom sitt område och i samverkan med Sveriges Arkitekter främja förbundets syften.

Övre Norrland

Foto: Cecilia Ek

Sveriges Arkitekter Övre Norrland omfattar Norrbottens och Västerbottens län. I lokalföreningens verksamhet ingår att varje år dela ut ett arkitekturpris.