CBAs bostadspris

Centrum för boendets arkitektur på Chalmers, CBA, kommer i samarbete med Sveriges Arkitekter att dela ut Bostadspriset från och med 2023. Nästa gång priset delas ut är i november 2023.

I samarbete med Sveriges Arkitekter kommer CBA att ”ta över” bostadspriset. Priset ska enligt stadgarna delas ut vartannat år för att stimulera och öka kännedomen om gott bostadsbyggande i Sverige. En jury om fyra personer utses av CBA:s styrgrupp och priset består av ett diplom till byggherren och arkitekten. 

Priset kallas CBAs bostadspris och avser att belöna ett nyligen färdigställt
bostadshus eller bostadskomplex av hög arkitektonisk klass. Enligt stadgarna ska juryn särskilt beakta boendekvaliteter och en väl löst planlösning. Juryn ska också beakta bostadsprojektets innovationer och kvalitativa designlösningar som bidrar till social, ekologisk och/eller ekonomisk hållbarhet.

Första priset i samarbetet delades ut på CBA:s bostadsdag i november 2023.