Styrelse – Sveriges Arkitekter Västmanland

Styrelsen för Sveriges Arkitekter Västmanland är sammansatt av ledamöter som är medlemmar i Sveriges Arkitekter.

Styrelsen

  • Ingrid Legrell Crona, ordförande
  • Martin Wentz, vice ordförande
  • Kristina Krtic Cejvan, sekreterare
  • Roger Van Bergen, kassör
  • Lars Wiberg, ledamot
  • Nadja Odenhage, ledamot