Kristoffer Nilsson

Arkitekt SAR/MSA, processledare platsutveckling, Göteborg stad.

Kristoffer Nilsson är arkitekt och processledare vid stadsbyggnadskontoret i Göteborg med ansvar för platsutveckling och den urbana utställningen Prototyp Göteborg 2023.

I panelsamtalet kommer Kristoffer främst prata om platsutveckling och ”staden som prototyp” som är fokus i pågående arbete i samband med Göteborgs jubileumsfirande 2023.

Metoden platsutveckling har främst varit verksam med utvecklingen av Jubileumsparken. Den verkar för att bredda de sätt vilket staden förvaltar och utvecklar rum som väntar på och är i pågående stadsförnyelse. Jubileumsparken som byggts fram genom prototyper på plats mellan 2013 och 2019, har verkat som testbed för ett idéburet offentligt partnerskap för ”ungt inflytande” och besökts av hundratusentals personer.

Nu inleds nästa lager av platsutveckling i Älvstaden och 2023 i samband med Göteborgs Jubileumsfirande blir stadens mest centrala rum utställningsarena för Prototyp Göteborg, ett projekt som testar tanken att hela staden är en prototyp, som utvecklas med omtänksamhet och på ett hållbart sätt, i samarbeten, tillsammans.

Tillbaka till panelsidan