Vårt erbjudande

Sveriges Arkitekters medverkan vid en tävling borgar för en metodisk och trygg process. Målet är att resultatet fungerar som ett kvalitativt underlag för beställarens fortsatta arbete. Uppdragsgruppen erbjuder stöd på flera olika nivåer, utifrån ett grundservicepaket där tjänster kan adderas.

Sveriges Arkitekters grundservice

 • Samråd och dialog med uppdragsgruppen och upphandlingschefen.
 • Tävlingsnämnden granskar och godkänner tävlingsprogrammet. (Att vara ledamot i tävlingsnämnden är ett förtroendeuppdrag som går till erfarna och välkända medlemmar i förbundet.)
 • Nämnden utser två kvalificerade arkitekter som juryledamöter med expertis kring den aktuella tävlingsuppgiften.
 • Kommunikation kring tävlingen via förbundets kanaler – webbplats, sociala medier och nyhetsbrev.
 • När tävlingen är avslutad görs en webbaserad dokumentation av samtliga förslag och övriga fakta. Den publiceras här på Sveriges Arkitekters webbplats i ett sökbart arkiv för genomförda tävlingar.

Det här ingår inte i grundservice utan faller på arrangören

Prissumma, arvoden och omkostnder för juryledamöter, sakkunniga, modellbygge/datasimulering, lokal med mera, översättning av program till annat språk, tryckkostnader och annonsering i medier.

 Vi i uppdragsgruppen har stor erfarenhet av tävlingars mål och syfte, och i de speciella förhållanden som råder under en tävlingsperiod. Vi erbjuder en hög servicenivå och förståelse för beställarens situation och affär, liksom för den spelplan som råder på marknaden.

Anna Forsberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, processledare tävling

Övriga tjänster

 • Göra inbjudan till tävlingen – sammanställa underlag och text.
 • Göra hela eller delar av tävlingsprogrammet.
 • Fungera som jurysekreterare – delta i samtliga möten, skriva urvalsprotokoll och skriver juryutlåtandet i samarbete med juryn. Stötta på samråd och vid informationsmöten.
 • Medverka i workshops.
 • Processleda urval för prekvalificering.
 • Rådgivning om offentlig upphandling.
 • Rådgivning om till exempel tävlingsregler och tävlingsprocess.
Läs mer om tävlingar

Tävla med schyssta villkor

Tävlingar gagnar arkitekturen och de som tävlar är prioriterade av Sveriges Arkitekter. Det här gör förbundets tävlingsnämnd och Tävlingsservice för att utveckla villkoren.