Tidigare års branschrapporter

Varje dag påverkas arkitekturen av det som sker i samhället. Därför gör vi varje år vår etablerade konjunkturmätare – Branschrapporten. Här hittar du alla rapporter sedan starten 2015.

Sveriges Arkitekters branschrapport har utkommit sedan 2015 som ett stöd till de medlemmar som ingår i Företagarservice. De får en redogörelse för branschläget och den svenska makroekonomin liksom ett fördjupande tema om affärsmässighet. Rapporten har också utvecklats till att bli flitigt citerad i media som en termometer för branschens konjunktur och stärker därigenom förbundets och arkitektkårens varumärke.

Tidigare branschrapporter

Tidigare branschrapporter

Visa alla nyheter
Dystert och osäkert i konjukturmätning
Branschrapport

Dystert och osäkert i konjukturmätning

Det är få positiva indikatorer i Sveriges Arkitekters första konjunkturenkät för i år. Osäkerheten inför framtiden är stor.
Publicerad:
Optimismen viker bland arkitektföretagarna
Branschrapport

Optimismen viker bland arkitektföretagarna

I Sveriges Arkitekters branschrapport pekar konjunkturpilarna åt olika håll. Efter ett starkt 2021 är företagarna mindre optimistiska inför framtiden. Samtidigt faller omsättning, beläggning och vinst från höga nivåer och arbetslösheten är fortsatt låg.
Publicerad:
Arkitektbranschens kris kom av sig
Branschrapport

Arkitektbranschens kris kom av sig

Nu är den här – Sveriges Arkitekters årliga branschrapport. Den visar att pilarna pekar uppåt igen efter förra årets nedgång. Företagarna ser positivt på framtiden, men det finns anledning till oro.
Publicerad:
Branschrapport 2020 – arkitektbranschen dök
Branschrapport

Branschrapport 2020 – arkitektbranschen dök

Sveriges Arkitekters branschrapport har publicerats varje år sedan 2015. I år är den annorlunda utformad än tidigare; ett tidsdokument som speglar den osäkra tillvaro vi alla lever i på grund av coronapandemin.
Publicerad: