Försäljning för arkitekter

Sveriges Arkitekter erbjuder en webbaserad kurs i försäljning för dig som vill vässa din förmåga att sälja in arkitekttjänster. Med lyhördhet genom säljprocessen kan du visa att du förstår kundens perspektiv och behov för att – när ögonblicket är rätt – leverera ett välförankrat erbjudande!

Se på allt du gör med kundens ögon

En del lutar sig tillbaka i tron om att försäljning är något som vissa är födda med och andra inte ska hålla på med. Genom att ändra synsätt från ett fokus på säljandet i sig till hur du gör dina tjänster köpbara hjälper kursen dig till en bredare insikt om vad försäljning egentligen går ut på. Ditt erbjudande ska ju matcha kundens behov på ett övertygande vis men också vara affärsmässig för dig som säljande part.

Genom ett systematiskt sätt att möta kundens funderingar skapar du trovärdighet och visar att ditt arbetssätt är attraktivt utan att ge bort lösningar gratis. Kursen ger dig handfasta och beprövade metoder för hur du samtalar med kunden på ett sätt som inte känns ”säljigt” men ändå ger tillfälle att visa varför du/kontoret är rätt för uppdraget.

Att se försäljning som en hjälp för kunder att förstå, köpa och vilja betala för tjänster ger förutsättningar för att skapa värde och värdighet för bägge parter i en process som inte handlar om avslut utan om en inledning på samarbete.

Vem är målgrupp?

Den här kursen riktar sig till den som vill förstå hur effektiv försäljning byggs på färdigheter alla kan införliva till en naturlig del av sin ackvirering.

Utbildningen vänder sig i första hand till arkitekter som har kundkontakt idag (eller vill ha) och intresse av att ackvirera. Men kursens innehåll och metodik är användbar även för den som inte aktivt säljer tjänster men vill ha mer givande möten med beställare i tidiga skeden eller vid anbud och offerering.

Det här får du

Utbildningen är helt webbaserad och interaktiv med nedslag i flera teman. Teori varvas med handgripliga råd och tips. Genom frågor och svar får du möjlighet att testa och befästa dina kunskaper. Du får en bred introduktion, länkar och resurser för fördjupning. Efter utbildningen ska du ha bättre koll på:

  • Affärslogik och tajming
  • Identifiera kundvärden och effektmål
  • Lyssna efter motivation med rätt frågeteknik
  • Sälja ram, inte innehåll (ge inte bort dina idéer)
  • Prata pris och pengar (från timpris till andra sätt att ta betalt)
  • Offentlig upphandling är också försäljning

Erfaren föreläsare

Britt-Marie Ahrnell.

Britt-Marie Ahrnell är en känd föregångare och författare inom området komplex tjänstemarknadsföring. Hon har en rad prisbelönta böcker bakom sig och är en uppskattad föreläsare där förtroende och dialog i kundmötet är avgörande.

Britt-Marie innehar flera styrelseuppdrag och har mångårig erfarenhet av att möta arkitekter som föreläsare inom Sveriges Arkitekters professionsprogram Steg 2.

Anmälan/villkor

Efter anmälan får du en personlig licens på utbildningen som gäller i sex månader från att du första gången loggar in. Du kan i lugn och ro genomföra kursens olika moment. Att genomföra hela utbildningen tar ungefär två timmar.

Relaterade kurser

Visa alla kurser
En introduktion till projektering
Just nu – 20 % rabatt

En introduktion till projektering

Sveriges Arkitekter erbjuder en webbaserad kurs i projektering för dig som vill bli trygg i byggprocessens skeden från tidig skiss fram till genomförande.

Datum::Digital – gå när du vill!
PBL för privatpraktiserande arkitekter
Webbutbildning

PBL för privatpraktiserande arkitekter

Den här webbutbildningen riktar sig i första hand till dig som är privatpraktiserande arkitekt. Den kan också vara till nytta för dig som jobbar som teknisk konsult eller i byggbranschen och vill lära dig mer om PBL och byggreglerna.

Datum::Digital – gå när du vill
PBL för landskapsarkitekter
Webbutbildning

PBL för landskapsarkitekter

Den här webbutbildningen riktar sig till dig som jobbar som landskapsarkitekt, eller till exempel som landskapsingenjör, och som kommer i kontakt med plan- och bygglagstiftningen vid utformning av utemiljöer, gator, parker och landskap.

Datum::Digital – gå när du vill