Branschrapporter

Varje dag påverkas arkitekturen av det som sker i samhället – lagar antas, idéer och åsikter ventileras, byggnadsverk uppförs eller prisas. Allt som sker påverkar förstås arkitekterna. Därför gör vi varje år vår etablerade konjunkturmätare – Branschrapporten.

Sveriges Arkitekters branschrapport har utkommit varje år sedan 2015 som ett stöd till de medlemmar som ingår i Företagarservice. De får en redogörelse för branschläget och den svenska makroekonomin liksom ett fördjupande tema om affärsmässighet. Rapporten har också utvecklats till att bli flitigt citerad i media som en termometer för branschens konjunktur och stärker därigenom förbundets och arkitektkårens varumärke.

Årets rapport är indelad i två delar. Första delen visar att den brist på visshet som präglat 2020 har gett negativt avtryck i arkitektbranschen. Såväl omsättning som rörelsemarginal minskar, arvodena är pressade, projekt skjuts upp eller ställs in. Arbetslösheten för Sveriges Arkitekters medlemmar har ökat rejält – förvisso från ytterst låga nivåer – och är nu den högsta på 15 år.

Tidigare branschrapporter

Visa alla nyheter
Branschrapport 2020 – arkitektbranschen dök
Branschrapport

Branschrapport 2020 – arkitektbranschen dök

Sveriges Arkitekters branschrapport har publicerats varje år sedan 2015. I år är den annorlunda utformad än tidigare; ett tidsdokument som speglar den osäkra tillvaro vi alla lever i på grund av coronapandemin.
Publicerad:
Branschrapporten 2017
Branschrapport

Branschrapporten 2017

Allt tyder på att den svenska arkitektbranschen slår rekord i år – men hur ser framtiden ut? Svaren hittar du i vår branschrapport.
Publicerad:
Branschrapport 2016
Branschrapport

Branschrapport 2016

Bostadsbyggandet gör att arkitektbranschen går för högtryck. Det visar Sveriges Arkitekters branschrapport 2016. Men de goda tiderna har ett pris – brist på arkitekter som ritar och planerar.
Publicerad: