Branschrapporter

Varje dag påverkas arkitekturen av det som sker i samhället – lagar antas, idéer och åsikter ventileras, byggnadsverk uppförs eller prisas. Allt som sker påverkar förstås arkitekterna. Därför gör vi varje år vår etablerade konjunkturmätare – Branschrapporten.

Sveriges Arkitekters branschrapport har utkommit varje år sedan 2015 som ett stöd till de medlemmar som ingår i Företagarservice. De får en redogörelse för branschläget och den svenska makroekonomin liksom ett fördjupande tema om affärsmässighet. Rapporten har också utvecklats till att bli flitigt citerad i media som en termometer för branschens konjunktur och stärker därigenom förbundets och arkitektkårens varumärke.

Årets rapport 2021 visar en kris som kom av sig. Stödet för korttidsarbete på totalt 118 miljoner kronor till arkitektbranschen spelar in, men det är bostadsbyggandet som driver tillväxten. Rapportens makroekonomiska avsnitt pekar på att den höga produktionstakten fortsätter, men att bostadsprisernas exceptionella ökningar är en inbyggd risk i ekonomin som kan påverka bostadsbyggandet.

Tidigare branschrapporter

Visa alla nyheter
Arkitektbranschens kris kom av sig
Branschrapport

Arkitektbranschens kris kom av sig

Nu är den här – Sveriges Arkitekters årliga branschrapport. Den visar att pilarna pekar uppåt igen efter förra årets nedgång. Företagarna ser positivt på framtiden, men det finns anledning till oro.
Publicerad:
Branschrapport 2020 – arkitektbranschen dök
Branschrapport

Branschrapport 2020 – arkitektbranschen dök

Sveriges Arkitekters branschrapport har publicerats varje år sedan 2015. I år är den annorlunda utformad än tidigare; ett tidsdokument som speglar den osäkra tillvaro vi alla lever i på grund av coronapandemin.
Publicerad:
Branschrapporten 2017
Branschrapport

Branschrapporten 2017

Allt tyder på att den svenska arkitektbranschen slår rekord i år – men hur ser framtiden ut? Svaren hittar du i vår branschrapport.
Publicerad:
Branschrapport 2016
Branschrapport

Branschrapport 2016

Bostadsbyggandet gör att arkitektbranschen går för högtryck. Det visar Sveriges Arkitekters branschrapport 2016. Men de goda tiderna har ett pris – brist på arkitekter som ritar och planerar.
Publicerad: