Branschrapporter

Varje dag påverkas arkitekturen av det som sker i samhället – lagar antas, idéer och åsikter ventileras, byggnadsverk uppförs eller prisas. Allt som sker påverkar förstås arkitekterna. Därför gör vi regelbundet konjunkturmätare – Branschrapporten. Under 2023 prövar vi ett nytt sätt att mäta temperaturen i branschen. Vid tre tillfällen under året skickar vi ut en kort enkät till företag anslutna till förbundets Företagarservice. På så sätt hoppas vi få korn på läget i branschen och se tendenser över tid.

Se första rapporten för 2023
Väven i Umeå, vinnare av Kasper Salin-priset 2014. Arkitekt: Snøhetta. Foto: Åke E:son Lindman.

Presentation av branschrapporten 2022

I Sveriges Arkitekters branschrapport pekar konjunkturpilarna åt olika håll. Efter ett starkt 2021 är företagarna mindre optimistiska inför framtiden. Samtidigt faller omsättning, beläggning och vinst från höga nivåer och arbetslösheten är fortsatt låg.

Läs mer om årets rapport