Styrelse – Sveriges Arkitekter Västra Götaland

Styrelsen för Sveriges Arkitekter Västra Götaland är sammansatt av ledamöter som är medlemmar i Sveriges Arkitekter och utbildade till arkitekt, inredningsarkitekt, landskapsarkitekt och/eller planeringsarkitekt.

Styrelsen väljs på årsmötet, vanligen under november/december, och är verksam från och med 1 januari efterföljande år. Föreningen har som regel att ordinarie styrelseledamöter väljs för högst fyra år och styrelseordförande för högst två år. Styrelsen kan välja att adjungera ledamöter utan rösträtt, till exempel studentrepresentanter. Under året hålls cirka tio styrelsemöten.

De här mötena behandlar framför allt pågående och kommande program, utvärdering och uppföljning av tidigare dito och uppföljning av föreningens ekonomi. För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs att hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen består av

 • Malin Michaelson, ordförande
 • Ulf Linder, vice ordförande
 • Gunilla Gombrii, sekreterare
 • Ingrid Zetterlund, kassör
 • Claes Clausen
 • Simone de Bergh
 • Tobias Helmersson
 • Trine Schjølberg
 • Annette Vejen Tellevi
 • Anna Berencreutz

Valberedning

 • Josefine Wikholm, sammankallande