Föreslå projekt till Södermanlands arkitekturpris

Har du ett förslag till Södermanlands arkitekturpris? Varje år delar vi ut ett arkitekturpris till ett projekt i Södermanlands län som varit färdigställt under de senaste åren. Priset är instiftat för att främja intresset för god arkitektur bland allmänheten.

Föreslå ditt projekt i formuläret nedan senast den 31 maj.
Priset för 2023 delades tyvärr inte ut och därför söker vi nu projekt både för 2023 och 2024 års priser.

Begreppet “God Arkitektur” är subjektivt och kan variera beroende på kultur, tid och individuella preferenser. Men det finns vissa allmänna principer som vanligtvis anses vara viktiga inom arkitektur, som att skapa byggnader, interiörer och utemiljöer som är funktionella, estetiskt tilltalande, hållbara och som samspelar med sin omgivning. God arkitektur kan även anses ta hänsyn till användarens behov och önskemål, och skapar en miljö som är säker och tillgänglig för alla. God arkitektur tar hänsyn till miljön och främjar en cirulär samhällsbyggnad.

Sammanfattningsvis borde god arkitektur beskrivas som en konstform där funktion, estetik, hållbarhet, tillgänglighet och miljöhänsyn kombineras på ett harmoniskt sätt och som uppfyller användarens och samhällets behov och önskemål.

Vad är syftet med vårt årliga pris för ”God Arkitektur”?

Att föreslå ett arkitektoniskt verk till Priser för God Arkitektur 2023 och 2024 inom Region Södermanland är en viktig handling som visar på professionens betydelse och bidrar till att höja arkitekturbranschens status. Det är också ett sätt att uppmärksamma de projekt och de arkitekter som bidrar till att skapa vackra, funktionella och hållbara byggnader och miljöer i vår region.

Genom att lyfta fram framgångsrika projekt och erkänna arkitekter som har utmärkt sig i sitt arbete, kan vi inspirera och uppmuntra varandra i vår yrkesutövning. Att visa uppskattning för god arkitektur är ett sätt att lyfta hela yrkeskåren och göra allmänheten medveten om arkitekturens betydelse för samhället. Som arkitekter har vi en viktig roll i att skapa hållbara och vackra miljöer som bidrar till människors välbefinnande. Genom att föreslå arkitektoniska verk till Priser för God Arkitektur 2023 och 2024, kan vi sätta fokus på vikten av god arkitektur och främja en hållbar utveckling inom samhällsbyggandet.

Föreslå projekt till Södermanlands arkitekturpris