Sveriges Arkitekter Värmland

Sveriges Arkitekter är en organisation som jobbar med fackliga frågor, yrkesfrågor och branschfrågor. Den är uppbyggd av regionala lokalföreningar vars ändamål är att fritt utforma verksamheten så länge den främjar förbundets syften.

Lokalföreningen i Värmland är medlemmarnas kontaktnät och möjlighet att lyfta lokala frågor.

Nytt arkitekturpris

Sveriges Arkitekter Värmland har initierat ett nytt arkitekturpris. Priset heter Sveriges Arkitekter Värmland Arkitekturpris – SAVA och är ett arkitekturpris som delas ut vartannat år till ett projekt i Värmland.