Rollen som fackligt förtroendevald

Lokalt fackligt arbete handlar främst om att hålla medlemmarna på arbetsplatsen kontinuerligt informerade om frågor som kan komma att beröra dem och att svara på medlemsfrågor. Det kan också innebära förhandlingar och samverkan på arbetsplatsen. Din roll som lokal facklig företrädare innebär att du är en företrädare, förhandlare, samtalspart och rådgivare.

I din roll som facklig företrädare får du del av information om det som händer i organisationen. Du använder din kunskap och kompetens för att jämka samman olika åsikter och för att påverka beslut som rör arbetsvillkoren på arbetsplatsen.

  • Du ser till att medlemmarna får den fackliga information de behöver.
  • Du företräder medlemmarna gentemot arbetsgivaren. Det sker oftast mest konkret när du förhandlar enligt MBL (Medbestämmandelagen) eller deltar i samverkan, eller då det är dags för lönerevision.
  • Du ska aldrig ta på dig ett större ansvar än vad du känner att du har kunskap för. ”Enskilda ärenden” kan ibland vara svåra att hantera lokalt. Tveka därför inte att kontakta oss för rådgivning om hur ärendet ska hanteras eller be medlemmen kontakta oss på kansliet direkt.

Var med och påverka – bli fackligt förtroendevald

Var med och påverka din arbetsplats. Genom att bli fackligt förtroendevald får du möjlighet att göra skillnad i frågor som är viktiga för dig och dina kollegor.

Läs mer om hur lokalfackligt arbete fungerar
Kontakt

Kontakta en jurist på Sveriges Arkitekter

Kontakt

Sveriges Arkitekters jurister

Skicka e-post08-505 577 00