Rollen som fackligt förtroendevald

Lokalt fackligt arbete handlar främst om att hålla medlemmarna på arbetsplatsen kontinuerligt informerade om frågor som kan komma att beröra dem och att svara på medlemsfrågor. Det kan också innebära förhandlingar och samverkan på arbetsplatsen. Din roll som lokal facklig företrädare innebär att du är en företrädare, förhandlare, samtalspart och rådgivare.

I din roll som facklig företrädare får du del av information om det som händer i organisationen. Du använder din kunskap och kompetens för att jämka samman olika åsikter och för att påverka beslut som rör arbetsvillkoren på arbetsplatsen.

  • Du ser till att medlemmarna får den fackliga information de behöver.
  • Du företräder medlemmarna gentemot arbetsgivaren. Det sker oftast mest konkret när du förhandlar enligt MBL (Medbestämmandelagen) eller deltar i samverkan, eller då det är dags för lönerevision.
  • Du ska aldrig ta på dig ett större ansvar än vad du känner att du har kunskap för. ”Enskilda ärenden” kan ibland vara svåra att hantera lokalt. Tveka därför inte att kontakta oss för rådgivning om hur ärendet ska hanteras eller be medlemmen kontakta oss på kansliet direkt.

Att vara fackligt förtroendevald

När du blivit vald att företräda medlemmarna på arbetsplatsen omfattas du av Lagen om facklig förtroendeman, Förtroendemannalagensom reglerar dina rättigheter och skyldigheter. Lagen säger i korthet:

  • Arbetsgivaren ska veta att du är fackligt förtroendevald. Den som blir vald ska därför anmäla detta till arbetsgivaren.
  • Du har rätt att vara ledig från din tjänst för fackligt arbete, till exempel förberedelser, förhandlingar, samverkansmöten och fackliga utbildningar.
  • Det finns oftast inga uttalade begränsningar för hur mycket tid du kan ta i anspråk för fackligt arbete. Den tid du lägger ner ska vara rimlig i förhållande till uppdragets storlek, vilket varierar från arbetsplats till arbetsplats.
  • Det finns också kollektivavtal som ytterligare reglerar förtroendevaldas ställning på arbetsplatsen.

Rätt till ledighet för utbildning

Som förtroendevald har du också rätt att vara ledig (utan löneavdrag) för att delta i utbildningar som krävs för ditt uppdrag. Sveriges Arkitekters fackliga grundkurs är en bra start! Alla våra fackliga kurser hittar du i vår kurskalender, filtrera efter namn, datum eller ort, leta reda på den kurs du vill gå och anmäl dig enkelt på webben. 

För att du ska kunna representera medlemmarna på ett bra sätt bör du känna till vilka lagar och avtal som styr det fackliga arbetet. MBL, Medbestämmandelagen, ger det grundläggande stödet för ditt fackliga arbete. Om du arbetar på en kommun, verk eller myndighet kan ni ha ett samverkansavtal som är bra att känna till.

Lönerevision

En av uppgifterna för den lokala fackliga företrädaren är att företräda och stödja medlemmarna vid lönerevisioner. På vår sida Din lön hittar du aktuella löneavtal, statistik, med mera.

Fackliga kurser

Facklig grundkurs – kommunal sektor
Kurs

Facklig grundkurs – kommunal sektor

För dig som är ny som facklig förtroendevald eller inte har gått någon kurs tidigare.

Datum::
Facklig grundkurs – privat sektor
Kurs

Facklig grundkurs – privat sektor

Kursen är en introduktionskurs för dig som är förtroendevald på ett privat företag och som är ny i ditt uppdrag eller vill lära dig grunderna.

Datum::