Argus kulturhus i Falkenberg. Arkitekt – Fojab. Foto: Felix Gerlach.

Sveriges Arkitekter Hallands arkitekturpris

Sveriges Arkitekter Halland delar varje år ut ett arkitekturpris i syfte att lyfta fram och uppmärksamma goda insatser inom arkitektur i Halland. Priset är ett erkännande och en uppmuntran till verkets beställare och arkitekter.

Priset delas ut i samband med föreningens årsmöte i början av varje år.

Fotot: 2020-års vinnare – Argus kulturhus i Falkenberg. Arkitekt – Fojab. Foto: Felix Gerlach.

Dags att föreslå ditt projekt för 2021

Lämna ditt bidrag senast den 20e juni 2021.

Sveriges Arkitekter Hallands pris – föreslå verk