Arkitekt med arkitektexamen

Sveriges Arkitekter behöver en rad underlag för att kunna behandla din ansökan om medlemskap och/eller yrkestitel. För att bli yrkesverksam behövs minst en kandidatexamen. För yrkestitel krävs en arkitektexamen (motsvarande fem år) samt två års yrkeserfarenhet eller motsvarande. Du har rätt till förhandlingshjälp när du har varit medlem i förbundet i minst tre månader.

För dig som är utbildad i Sverige är följande utbildningar godkända:

  • Arkitektutbildningen vid KTH, LTH, Chalmers eller Umeå Arkitekthögskola
  • Landskapsarkitektutbildningen vid SLU Alnarp eller SLU Ultuna
  • Utbildningen i fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola
  • Inredningsarkitektutbildningen vid Konstfack
  • Utbildningen i Arkitektur och Teknik vid Chalmers
  • Designutbildningen vid HDK, under förutsättning att den sökande har tillräcklig arkitektinriktning på sina studier

Du kan också bli medlem i Sveriges Arkitekter om du har en motsvarande utländsk examen. De utbildningar som förbundet godkänner inom EU är:

För utbildningar utanför EU grundar förbundet sin bedömning på utlåtande från Universitets- och Högskolerådet. Under tiden du väntar på ett utlåtande från UHR kan du få ett tillfälligt medlemskap.

Man kan också bli medlem och få yrkestitel om man har en kombination av dessa utbildningar.

Ansökan

Sveriges Arkitekter behöver en rad underlag för att kunna behandla din ansökan om medlemskap och/eller yrkestitel. För aktivt medlemskap behövs minst en kandidatexamen. För yrkestitel krävs en arkitektexamen (motsvarande fem år) samt två års yrkeserfarenhet eller motsvarande.

Handlingar som ska skickas in av alla:

  • Vidimerad kopia av examensbevis eller betygsutdrag.
  • Sökande från HDK måste dessutom skicka betygsutdrag eller intyg som visar att studierna haft en arkitektinriktning.

För dig som har arkitektutbildning från land utanför EU:

  • Vidimerade kopior av examensbevis, studieplan och betygsutdrag, på originalspråk och i svensk översättning.
  • Yttrande från Universitets- och Högskolerådet.

Sveriges Arkitekter kan bevilja ett tidsbegränsat medlemskap i väntan på yttrande från UHR men du behöver ändå skicka dina examensbevis.

Glöm inte att även gå med i a-kassan

Kom ihåg att även gå med i Akademikernas A-kassa . Som ett av villkoren för att du ska omfattas av Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring är det obligatoriskt att du även är med i just Akademikernas A-kassa och ingen annan a-kassa. A-kassemedlemskapet är ett separat medlemskap från medlemskapet i Sveriges Arkitekter.

Läs mer om varför du ska vara med i både facket och a-kassan.