Pensionsrådgivning

En av de viktigaste löneförhandlingarna i ditt yrkesliv gör du med dig själv. Det är den där du avgör hur mycket du vill ge dig själv i framtida lön, när du går i pension.

Vi lever allt längre, samtidigt som den allmänna pension vi får av staten minskar som andel av den totala pension vi får. Tjänstepension och privat pensionssparande är en stor del av det du ska leva på när du slutat jobba. En bra vana är därför att se över sin pension då och då för att kunna göra medvetna val.

Skandia erbjuder dig som medlem kostnadsfri pensionsrådgivning. En bra möjlighet att påverka och få bättre koll din framtida pension. Du får konkreta råd utifrån dina egna önskemål och behov.

Den stora utmaningen är att pensionen för de flesta är något som ligger långt framme i tiden. Den mänskliga hjärnan är kortsiktig och vill helst ha belöningen omedelbart men med pensionssparande så kommer belöningen långt senare. Kom ihåg att du kan göra de avvägningar, åtgärder och förändringar som avgör hur mycket pension du kommer att få. Så se till att du får koll på din pension. Du kommer inte att ångra dig.

Tänk på

En placering i finansiella instrument som till exempel aktier, fonder eller andra värdepapper, är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut så ta alltid del av detaljerad information innan du fattar beslut. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.