Att bli och vara planeringsarkitekt

De flesta planeringsarkitekter jobbar i kommuner, men alltfler anställs på arkitektkontor. Som planeringsarkitekt gör du fysiska planer för stadsdelar och andra områden.

Planeringsarkitekt blir du genom att läsa kandidatprogrammet i fysisk planering vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, i Karlskrona och därefter bygga på denna med en tvåårig masterutbildning. Antagningen till fysisk planering sker via betyg eller högskoleprov. Cirka 80 studenter antas till utbildningen varje år.

BTH, Blekinge Tekniska högskola. Foto: BTH.
BTH, Blekinge Tekniska högskola. Foto: BTH.

Utbildningen liknar arkitekt- och landskapsarkitektutbildningen, men har tonvikt på samhällets planering av mark och vatten och hur man handskas med naturresurser. Stadsförnyelse, stadsanalys, formlära och presentationsteknik är exempel på kurser i utbildningen, liksom ekologi och miljökonsekvensbedömning.

Projektarbeten från aktuella planeringsuppgifter i olika kommuner är en viktig del av undervisningen, där också föreläsningar, övningar och studieresor ingår.

Yrket

Som planeringsarkitekt gör du upp fysiska planer för nya stadsdelar, bostadsområden och industriområden. Du planerar även för förnyelse och förändring av befintliga områden. Genom att förbereda beslut om bra användning av mark, vatten och den byggda miljön hjälper du till att sätta samman funktionella, ekologiska, tekniska, ekonomiska och estetiska krav till en helhet.

Planeringsarkitektens arbete är ett lagarbete, där du samarbetar med andra yrkesgrupper. När du har gått utbildningen anses du som mycket användbar på arbetsmarknaden. Kommuner är de viktigaste arbetsgivarna, men även arkitekt- och konsultföretag som arbetar med planering har planeringsarkitekter anställda. Statliga myndigheter som kan anställa planeringsarkitekter är till exempel Boverket, Trafikverket och länsstyrelserna.

Exempel på planer som fått eller nominerats till Sveriges Arkitekters Planpris för god samhällsplanering eller stadsbyggnad:

Bli medlem i Sveriges Arkitekter