Utbildningsutskottet

Utskottets övergripande ansvar är att bevaka och besitta kunskap om arkitekternas grundutbildningar.

På uppdrag av styrelsen ansvarar utbildningsutskottet under 2021–2022 för att:

 • vara stöd till styrelsen och kansliet när det gäller förbundets arbete för breddad rekrytering, högre finansiering och fler utbildningsplatser för arkitekter
 • vara stöd till styrelsen i diskussioner med närstående utbildningar för att de ska examinera arkitekter
 • fortsatt samla kunskap om övriga närstående arkitektutbildningar och utreda om de kan examinera arkitekter

Ladda ner Sveriges Arkitekters utbildningspolicy från länklistan intill.

Ledamöter:

 • Tor Lindstrand, arkitekt MSA, Konstfack och KTH, ordförande
 • Ebba Högström, arkitekt SAR/MSA, BTH
 • Tobias Westerlund, arkitekt SAR/MSA, Umeå arkitekturskola
 • David Andreen, arkitekt SAR/MSA, LTH
 • Carola Wingren, landskapsarkitekt LAR/MSA, SLU Ultuna
 • Tobias Westerlund, arkitekt MSA, UMA
 • Sara Torsson Szyber, arkitekt SIR/MSA, egen verksamhet
 • Torsten Hild, inredningsarkitekt SIR/MSA, egen verksamhet, HDK, GU
 • Kristina L Nilsson, arkitekt SAR/MSA, arbetat på Luleå tekniska universitet, SLU-Ultuna och Blekinge tekniska högskola
 • Linn Grönlund, planeringsarkitekt FPR/MSA, varit engagerad i arkitektstudenterna
 • Alvaro Florez, arkitekt SAR/MSA, BoKlok Housing
 • Amanda Tiderman Häll, studerande Chalmers 
 • Felix Holmbom, studerande BTH 
 • Erik Delveus, studerande UMA