Utbildningsutskottet

Utskottets övergripande ansvar är att bevaka och besitta kunskap om arkitekternas grundutbildningar.

På uppdrag av styrelsen ansvarar utbildningsutskottet under 2023–2024 för att:

 • ta fram en ny utbildningspolicy för arkitektutbildningar
 • vara stöd till styrelsen i diskussioner med närstående utbildningar för att de ska examinera arkitekter
 • fortsatt samla kunskap om övriga närstående arkitektutbildningar och utreda om de kan examinera arkitekter

Ladda ner Sveriges Arkitekters utbildningspolicy från länklistan intill.

Ledamöter:

 • Tor Lindstrand, arkitekt SAR/MSA, LLP arkitektkontor & undervisar på Konstfack, ordförande
 • David Andreen, arkitekt SAR/MSA, Universitetslektor & undervisar på LTH
 • Kristina L Nilsson, arkitekt SAR/MSA, arbetat på Luleå tekniska universitet, SLU-Ultuna och Blekinge tekniska högskola
 • Linn Grönlund, FPR/MSA, Svefa AB
 • Maria Niklasson SAR/MSA, ABAKO & undervisar på Chalmers
 • Kristina Jonasson SIR/MSA, Tengbom och Konstfacks insynsråd
 • Sara Thor, SAR/MSA, Universitetsadjunkt & ställföreträdande prefekt på institutionen på UMA.
 • Erhem Erdogan, SAR/MSA, AIX arkitekter & undervisar på KTH
 • Linn Osvalder LAR/MSA, Universitetsadjunkt, SLU – Alnarp
 • Jonas Eltes, studerande UMA
 • Lucas Liber, studerande BTH
 • Axel Olsson, studerande BTH
 • Siri Sandberg, studerande Alnarp