Styrelse – Halland

Förtroendevalda för verksamhetsperioden 2020–2021.

Styrelse

  • Ordförande, Heidi Norrström
  • Vice orförande, Lars Nilsson
  • Kassör, Eva-Lena Torudd
  • Sekreterare, Cecilia Emanuelsson
  • Ordinarie ledamot, Bengt Alm
  • Suppleant, Petra Strömberg

Årsmöte 2021

Protokoll och bilagor från Sveriges Arkitekter Hallands årsmöte 2021.