Varför är inte kurserna billigare?

Sveriges Arkitekter får frågor om varför kurserna kostar som de gör och varför de inte kan vara gratis för medlemmar. Prissättningen styrs av att kurserna ska hålla hög kvalitet, upplevas prisvärda och som en medlemsförmån.

Kurserna är alltid framtagna utifrån en analys av arkitekters behov och utmaningar. Undantagsvis får icke-medlemmar gå kurserna mot ett tillägg på avgiften.

Pressat priserna

När kontoren ser över sina utgifter påverkas i regel utbildningsbudgetar och kompetensutveckling sätts på vänt. Vi har i år pressat priserna så mycket som möjligt men kursverksamheten måste bära sig ekonomiskt. Gratiskurser skulle medföra högre medlemsavgifter. Sveriges Arkitekter vill att alla ska ha möjlighet att gå våra kurser men vill också erbjuda schyssta villkor till föreläsarna, som ofta också är arkitekter och medlemmar. Våra webbutbildningar är mycket förmånligt prissatta för att även enskilda medlemmar ska kunna köpa dem – och Steget till eget är från och med 2024 helt gratis för medlemmar!

Vi vet att många arkitekter ser arbetsplatsens syn på fortbildning som en viktig parameter när de söker jobb. För många är kontor där utveckling och utbildning uppmuntras mest attraktiva att söka arbete på.

Ska bekostas av arbetsgivaren

Kom ihåg att det är bra för branschen att kompetensutveckling bekostas av arbetsgivare och ses som angelägna både för deltagare och arbetsgivare. Kompetensutveckling ska vara en gemensam angelägenhet för kåren. Vi vet att många arkitekter ser arbetsplatsens syn på fortbildning som en viktig parameter när de söker jobb. För många är kontor där utveckling och utbildning uppmuntras mest attraktiva att söka arbete på.

Gör en egen plan

Åsidosätt därför inte kompetensutveckling nu när konjunkturen pressar oss som kår. Passa i stället på att vässa din omvärldsbevakning och gör en egen kompetensutvecklingsplan, så att du vet vilka områden du vill utveckla dig inom när det vänder. Mycket finns att ta del av gratis och vill du ha tips på litteratur kan vi ofta hjälpa till!