Planpriset

Planpriset ut av Sveriges Arkitekter. Det går till en kommun för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga.

Strukturbild Skaraborg. Arkitekt – Skaraborgs kommunalförbund, Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Och de nominerade är ...

Se de kommuner som har chans att vinna Planpriset 2023.

Se de nominerade

Om priset

Planpriset instiftades 1992 av dåvarande SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, och delas sedan 2002 ut av Sveriges Arkitekter. Det går till en kommun för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga. Priset består av ett diplom signerat av ordförande för Sveriges Arkitekters Akademi för Fysisk Planering samt juryns ordförande. Juryn utses av Sveriges Arkitekters Akademi för Fysisk Planering.

Jurymedlemmar 2023

  • Abdellah Abarkan, arkitekt SAR/MSA, PhD och professor, BTH
  • Jenny Jernström, arkitekt FPR/MSA, Rådhusintendent Strateg Fysisk planering, Östersunds kommun (ordförande)
  • Namo Marouf, civilingenjör inom hållbar stadsplanering och design med social hållbarhet som specialitet, Ramboll (ny)
  • Monica von Schmalensee, arkitekt SAR/MSA, senior rådgivare för Global utmaning, ledamot i IVA och ordförande för Form/Design Center i Malmö samt IQ Samhällsbyggnad (ny)

Jurysekreterare: Anna Forsberg