Internationella samarbeten

Sveriges Arkitekter är medlem i flera internationella organisationer som syftar till att representera, främja och stärka arkitektprofessionerna globalt.

Inom de här organisationerna pågår bland annat arbete om vilka globala frågor verksamheterna ska fokusera på. De arrangerar också internationella möten och events där arkitekter kan mötas över såväl professions- som nationsgränser. Här listar vi några av de organsiationer som vi samarbetar med.

The International Union of Architects – UIA

The International Union of Architects – UIA är arkitekternas globala organisation.

Aktuellt

Den 2–6 juli 2023 hålls arkitekternas världskongress i Köpenhamn på temat Sustainable Futures – Leave no one behind. Kongressen bjuder in arkitekter och andra yrkesutövare inom bygg- och planeringsbranschen att träffas för att stödja FN:s 17 hållbara mål, för att förnya och upptäcka hållbara lösningar och för att möjliggöra ett steg framåt mot att uppnå målen till 2030.

The International Federation of Landscape Architects – IFLA

The International Federation of Landscape Architects – IFLA representerar landskapsarkitektyrket globalt. Deras uppdrag är att främja landskapsarkitektyrket i samarbete med andra relaterade professioner. De kräver högsta standard för utbildning, träning, forskning och yrkesutövning samt tillhandahålla ledarskap och förvaltarskap.

Aktuellt

I september 2023 ordnar Sveriges Arkitekter tillsammans med AAK (Architectural Association Of Kenya) den årliga IFLA World Congress. Kongressen är öppen för alla och kommer hållas i både Stockholm och Nairobi. Temat för kongressen är Emergent interaction, en uppmaning om samarbeten över gränser och att agera tillsammans i en tid av akut förändring i världen.

The European Council of Interior Architects – ECIA

The European Council of Interior Architects – ECIA är den europeiska plattformen för att representera och främja det kvalificerade yrket som inredningsarkitekter/designers.