Internationella samarbeten

Sveriges Arkitekter är medlem i flera internationella organisationer som syftar till att representera, främja och stärka arkitektprofessionerna globalt.

Inom de här organisationerna pågår bland annat arbete om vilka globala frågor verksamheterna ska fokusera på. De arrangerar också internationella möten och events där arkitekter kan mötas över såväl professions- som nationsgränser. Här listar vi några av de organsiationer som vi samarbetar med.

Stöd till Ukraina

För att stötta Ukrainska arkitekter i Ukraina och som flytt undan Rysslands attacker har vi etablerat ett samarbete med Ukrainas Nationella Arkitektförbund NUAU. Samarbetet handlar om stöd till deras verksamhet, och om att ge de ukrainska arkitekterna en röst i diskussion om återuppbyggnaden. I ett första skede 2022–2023 har arbetet inriktats på en serie gemensamma seminarier kring strategiska frågor för återuppbyggnaden. I nästa skede 2023–2026 fördjupas samarbetet kring kunskapsutbyte genom ett gemensamt vidareutbildningsprogram inom hållbar stadsplanering med kulturarvet som resurs. Det sker inom ramen för ett större samarbete mellan flera europeiska arkitektförbund inom ramen för ACE.

The International Union of Architects – UIA

The International Union of Architects – UIA är arkitekternas globala organisation.

The International Federation of Landscape Architects – IFLA

The International Federation of Landscape Architects – IFLA representerar landskapsarkitektyrket globalt. Deras uppdrag är att främja landskapsarkitektyrket i samarbete med andra relaterade professioner. De kräver högsta standard för utbildning, träning, forskning och yrkesutövning samt tillhandahålla ledarskap och förvaltarskap.

The European Council of Interior Architects – ECIA

The European Council of Interior Architects – ECIA är den europeiska plattformen för att representera och främja det kvalificerade yrket som inredningsarkitekter/designers.