Extrastämma 2024

Sveriges Arkitekters styrelse bedömer att det är nödvändigt att höja avgifterna för aktiva medlemmar. Därför kallar de till en digital extrastämma i februari 2024. Som medlem kan du följa stämman på den här sidan.

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.
Gå till videon på Youtube.com
Se extrastämman direkt här torsdagen den 8 februari.

Stämman är Sveriges Arkitekters högsta beslutande organ och tar beslut om målsättningar och ramar för verksamheten, medlemsavgifter samt väljer representanter till styrelsen, nämnder och andra organ.

Den 8 februari 2024 klockan 15–18 har styrelsen beslutat att kalla till en digital extrastämma. Vid denna extrastämma kommer styrelsen att lägga fram ett förslag till höjda avgifter 2024.

Styrelsen har bedömt att det är nödvändigt att höja avgifterna för aktiva medlemmar med anledning av konjunkturen och de ökade kostnader och minskade inkomster det innebär för förbundet. Under denna extrastämma kommer styrelsen också att informera om verksamheten under 2023 och vad som planeras under 2024.

Läs handlingarna till extrastämman i länklistan.

Stämmans ordinarie ledamöter

 • Blekinge–Kalmar – Jonathan Lane, Rebecca Lindkvist
 • Gävle–Dala – Isabel Sundström, Marita Wallhagen
 • Halland – Heidi Norrström, Carl-Johan Herbertsson
 • Jönköping–Kronoberg – Tom Andrew Billingham, Johan Franzén
 • Skåne – Mattias Bjellvi, Anna Neuhauser, Madeleine Nobis, Karl Johan Kember, Helen Cöster Engelberg, Martin Valind, Michael Westerlund, Julia Emmelin, Katarina Haara Löfstedt, Linnéa Thulin
 • Stockholm – Annika Askerblom, Lotta Cronsjö Gest, Anna Englund, Elizabeth Bonde Hatz, Tove Svensson, Bengt Isling, Jasmina Jovanovic Holm, Göran Lindberg, Johanna Lundberg, Fredrik Pettersson, Annika Söderqvist, Sanna Taune, Tove Sjöberg, Linnea Holmberg, Carl Wärn, Jenny Eldrot, Rebecca Rubin, Carmen Izquierdo, Emilia Hallin, Mark Humphreys, Sara Brolund de Carvalho, Kayrokh Moattar, David Selander, Teres Selberg, Maria Gregorio Puig, Tor Lindstrand, Eugenia Bevz, Rutger Sjögrim
 • Södermanland – Karin Tibbelin
 • Uppsala – Jonas Sjögren, Tord Larsson, Mirembe Kifumba
 • Värmland – Sebastian Fors
 • Mellersta Norrland – Pia Glaumann
 • Västmanland – Kristina Krtic Cejvan
 • Västra Götaland – Andrea Hulting Gustafson, Oskar Ivarsson, Andreas Lyckefors, Björn Siesjö, Josefine Wikholm, Joanna Hagstedt, Mattias Gunneflo, Ulf Linder, Camilla Vässmar Frick, Ingrid Zetterlund, Greta Faxberg
 • Örebro – Tove Ekström
 • Östergötland – Martin Heidesjö, Sara Svartljung
 • Övre Norrland – Anna Lundberg, Karin Wilstrand

Sveriges Arkitekter Studenternas ledamöter väljs senare.

Om stämman

Stämman är Sveriges Arkitekters högsta beslutande organ och tar beslut om målsättningar och ramar för verksamheten, medlemsavgifter samt väljer representanter till styrelsen, nämnder och andra organ. Stämman äger rum vartannat år och nästa ordinarie stämma är planerad till den 23 och 24 november 2024 och kommer att hållas på plats i Stockholm.