Akademin för inredningsarkitektur

Akademin för inredningsarkitektur arbetar för att utveckla och stärka kunskap om och diskussion inom vårt yrkesfält, såväl inom kåren som i branschen och med allmänheten.

Arbetet innefattar att nationellt och internationellt bevaka, driva och diskutera aktuella frågor inom fältet inredningssarkitektur. I vårt uppdrag ingår att lyfta diskussionen om hållbar inredningsarkitektur och belysa hur arkitektonisk gestaltning binder samman ekologisk och social hållbarhet.

Akademin utser varje år juryledamöter till Sveriges Arkitekters pris Guldstolen. Internationellt representerar akademin Sveriges Arkitekter i ECIA, den europeiska plattformen för inredningsarkitekter där sexton länder ingår.

Just nu pågår förberedelser och planering av aktiviteter under Sveriges Arkitekters jubileumsår 2023.

Representanter under 2021–2022

  • Åsa Haremst, arkitekt SIR/MSA, SAR/MSA, White, ordförande
  • Anna Harbom, inredningsarkitekt SIR/MSA, Strategisk Arkitektur
  • Torsten Hild, inredningsarkitekt SIR/MSA, HDK, GU
  • Kristin Östberg, inredningsarkitekt SIR/MSA, Indicum
  • Ayman Tallay, inredningsarkitekt MSA, Sweco, ordförande Sveriges Arkitekter Värmland
  • Tove Sjöberg, inredningsarkitekt SIR/MSA, Studio Feuer AB
  • Caroline Olsson, arkitekt SIR/MSA, SAR/MSA, Caroline Olsson Arkitektur AB
  • Linnéa Nilsson, studerande, HDK
Livsviktigt, ett samtal om inredningsarkitektur
Inredningsarkitektur

Livsviktigt, ett samtal om inredningsarkitektur

Akademin för Inredningsarkitektur deltog i Arkitekturdagarna i Malmö genom att reflektera över tre ämnen som på olika sätt är livsviktiga för vår gemensamma framtid här på jorden.
Publicerad:

Podd om stadsutveckling

Lyssna på en podcast där Torsten Hild, från Sveriges Arkitekters akademi för inredningsarkitektur, berättar om akademins syfte, mål och utmaningar.

Till podden