Akademin för inredningsarkitektur

Akademin för inredningsarkitektur utser juryledamöter till Sveriges Arkitekters pris Guldstolen. Den representerar Sveriges Arkitekter i ECIA, den europeiska plattformen för inredningsarkitekter där sexton länder ingår.

Representanter under 2021–2022

  • Åsa Haremst, arkitekt SIR/MSA, SAR/MSA, White, ordförande
  • Anna Harbom, inredningsarkitekt SIR/MSA, Reflex arkitekter
  • Torsten Hild, inredningsarkitekt SIR/MSA, HDK, GU
  • Kristin Östberg, inredningsarkitekt SIR/MSA, Indicum
  • Ayman Tallay, inredningsarkitekt MSA, Sweco, ordförande Sveriges Arkitekter Värmland
  • Tove Sjöberg, inredningsarkitekt SIR/MSA, Studio Feuer AB
  • Caroline Olsson, arkitekt SIR/MSA, SAR/MSA, Caroline Olsson Arkitektur AB
  • Linnéa Nilsson, studerande, HDK
Livsviktigt, ett samtal om inredningsarkitektur
Inredningsarkitektur

Livsviktigt, ett samtal om inredningsarkitektur

Akademin för Inredningsarkitektur deltog i Arkitekturdagarna i Malmö genom att reflektera över tre ämnen som på olika sätt är livsviktiga för vår gemensamma framtid här på jorden.
Publicerad:

Podd om stadsutveckling

Lyssna på en podcast där Torsten Hild, från Sveriges Arkitekters akademi för inredningsarkitektur, berättar om akademins syfte, mål och utmaningar.

Till podden