För/ändring – tillsammans för en hållbar framtid

Förändra är temat för årets Arkitekturgala. Samhället befinner sig i en snabb förändringsprocess som måste öka takten om vi ska nå våra klimatmål. Hur ändrar vi riktning och rör oss framåt? Om det handlar Arkitekturgalan 2022.

Samhället och vi alla är – vare sig vi vill det eller inte, har planerat för det eller inte – inne i en förvandlingsprocess och ett skede av transformation. Pandemin och klimatförändringarna kan ses som de främsta indikatorerna på att vi måste ställa om. De ger oss också båda idéer om hur, och i vilken riktning en sådan utveckling kan och bör ske. Och vi har under det senaste året sett att förändring kan ske snabbt.

Galans tematik sätter fokus på transformation och förändring – att förändra i och med de förändringsprocesser vi är inne i som samhälle och som kår. Men det kan också läsas som att vara att vara för en ändring, samt att ändra för att nå något annat, gå vidare tillsammans mot en mer hållbar framtid och samhällsutveckling.

Om vi gemensamt rör oss i samma riktning kan till exempel en digital omställning gå mycket snabbare än om vi försökt planera för den. Pandemin har också satt fingret på vilka livskvaliteter vi vill behålla och sträva efter att få mer av, medan klimatkrisen tydligt visar vikten av att vårda våra resurser, och att mindre av mycket också är ett generellt behov.

Arkitekturgalans partners

De företag vi samarbetar med kring galan stöttar bra arkitektur på olika sätt. I samband med Arkitekturgalan har de tagit fram flera intressanta erbjudanden till arkitektkåren. Vi riktar ett varmt tack till våra partner som möjliggör Arkitekturgalan 2022!

Se vad våra partners erbjuder