Skatter och avgifter för företagare

Skattereglerna är olika beroende på vilken företagsform du väljer.

Enskild näringsverksamhet

En enskild näringsverksamhet driver du på egen hand och ansvarar fullt ut för företagets alla förpliktelser som skulder och ingångna avtal . Enskild näringsverksamhet är en företagsform men inte någon juridisk person, som organisationsnummer används företagarens personnummer.

Aktiebolag

Bolagsskatt är skatt på den vinst som företaget haft under året. Bolagsskatten för aktiebolag F där delägarna inte har personligt ansvar för företagets skulder. Ett aktiebolag är en juridisk person. I vissa fall kan styrelsen eller delägarna ha personligt ansvar. Tänk på att det är av viktigt att ni skriver ett kompanjonavtal där ni reglerar delägarnas mellanhavanden.

Ägaren beskattas för lön som utbetalas från aktiebolaget och för eventuell utdelning av ett aktiebolags vinst som delas ut till aktieägarna.

Handelsbolag och kommanditbolag

I handelsbolag är delägarna (bolagsmännen) personligt och solidariskt ansvariga för bolagets skulder och ingångna avtal. Solidariskt innebär att var och en av bolagsmännen personligen kan tvingas betala företagets alla skulder. Den som har betalat kan sedan i sin tur kräva den andra på dennes andel. Tänk på att det är av viktigt att ni skriver ett kompanjonavtal där ni reglerar bolagsmännens mellanhavanden. I ett handelsbolag beskattas varje delägare för sin andel av vinsten. Skatten betalas i förväg varje månad och stäms sedan av i samband med deklarationen.

Ett kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag där vissa bolagsmäns ansvar är begränsat till vad de satt in i bolaget (kommanditdelägare). I kommanditbolaget måste det finnas en delägare med obegränsat ansvar (komplementär)

Vanliga frågor och svar

Vad är Skatte- och avgiftsanmälan?

Du registrerar ditt företag för skatt genom att lämna en skatte- och avgiftsanmälan.
Genom att lämna en skatte- och avgiftsanmälan ansöker du om att bli godkänd för F-skatt eller FA-skatt. På samma blankett anmäler du om du ska vara momsregistrerad och om du ska vara registrerad som arbetsgivare.

Var hittar jag Skatte- och avgiftsanmälan?

Du använder Mina Sidor och Skatteverkets e-tjänst för att ansöka om att bli godkänd för F-skatt eller FA-skatt, anmäla att du ska vara momsregistrerad samt anmäla att du ska vara registrerad som arbetsgivare.

Vad är skillnaden mellan F-skatt, A-skatt och FA-skatt?

F-skatt är den skatt som du som företagare betalar som fysisk eller juridisk person. A-skatt betalas av fysisk eller juridisk person som har skattepliktig inkomst av tjänst. FA-skatt betalar du om du både har en anställning och ett företag. Du betalar då A-skatten på din anställning och F-skatten på ditt företag.

Hur beskattas en enskild företagare eller handelsbolagsdelägare?

Som enskild företagare, handels- och kommanditbolagsägare betalar du egenavgifter och kommunal skatt för verksamhetens överskott. För inkomster över vissa belopp betalar du även statlig inkomstskatt.

Vad krävs för att bli godkänd för F-skatt?

I Sverige får i princip alla starta företag. För att bli godkänd för F-skatt krävs att Skatteverket bedömer att din verksamhet är en näringsverksamhet. När du är godkänd för F-skatt betalar du själv in dina skatter och avgifter till Skatteverket. Tre villkor måste vara uppfyllda för att du ska bli godkänd för F-skatt: Verksamheten ska vara självständig, vara varaktig och ha ett vinstsyfte.

Vad är moms?

Moms är en skatt vi betalar på nästan all konsumtion av varor och tjänster. Inbetalningen till staten gör du som är företagare. Moms är varken en kostnad eller en intäkt i företaget och påverkar inte företagets resultat. Som företagare ska du lägga på moms på det du säljer och dra av moms på dina kostnader. Du ska betala in skillnaden mellan den moms du tar ut på din försäljning (utgående moms) och den moms du betalar på dina inköp (ingående moms). Den generella momsen är 25 procent, men vissa varor och tjänster har lägre moms.

Hur redovisar jag momsen?

När du ansöker om att bli godkänd för F-skatt väljer du, beroende på vilken omsättning företaget har, om du vill redovisa momsen till Skatteverket en gång om året i momsdeklarationen, eller kvartalsvis alternativt månadsvis i momsdeklarationer.

Kan jag göra avdrag för kostnader jag haft före företagets start?

Avdrag för kostnader som uppstått före bolagets bildande medges endast för enskilda företag inte för handelsbolag och aktiebolag. I en enskild näringsverksamhet får du göra avdrag för kostnader som du haft samma år och året före verksamhetens start. Kostnaderna måste höra ihop med verksamheten. Det är du som ska bevisa att kostnaderna är hänförliga till verksamheten.

Bra information hittar du på verksamt. Där kan du även göra registreringar med mera.