Engagera dig i Sveriges Arkitekter

Vill du engagera dig i Sveriges Arkitekters styrelse eller någon av våra nämnder – eller känner du någon som borde vara med? Lämna förslag till stämmas valberedning.

Valberedningen förbereder valen till Sveriges Arkitekters styrelse, tävlingsnämnden, invalsnämnden och etiska nämnden. Dessutom föreslår de verksamhetsrevisorer och stämmans ordföranden. Total är det 38 personer som ska nomineras. Stämmans ordförande bereder val till valberedningen.

Valberedningen söker efter personer som vill engagera sig och arbeta för förbundet och vill gärna kunna föreslå en så bred representation som möjligt. Hjälp dem att hitta duktiga och engagerade personer!

Vi vill ha dina förslag senast den 3 maj 2024.

Föreslå personer för val på stämman 2024