Löneväxling

Löneväxling eller löneavstående innebär att du avstår från en del av lönen för att istället få en extra pensionsinbetalning.

Det är arbetsgivaren som fastställer vilka villkor som ska gälla utifrån vilket kollektivavtal som gäller. Sedan är det upp till den anställde att acceptera villkoren eller tacka nej.

Varför löneväxla?

Ett skäl till att löneväxla är att du vill få en bättre pension. Avkastningsskatten är lägre för pensionssparande än skatten för andra sparformer.

Det är viktigt att du kommer överens med din arbetsgivare att skillnaden mellan löneskatt och arbetsgivaravgifter läggs till den pensionspremie du löneväxlar. Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter med 31,42 procent på lönen, men på tjänstepensionspremier en särskild löneskatt som är lägre, 24,26 procent. Nettoskillnaden blir cirka 5–6 procent som pensionspremien ökar med istället för att få ut det som lön.

Checklista för löneväxling

  • Löneväxla inte om lönen efter växlingen understiger 8,07 inkomstbasbelopp/år, 50 000 kr/mån under 2023.
  • Du måste vara medveten om att ITP:s sjukförsäkring, både inom ITP 1 och ITP 2, alltid beräknas på lönen som gäller efter en löneväxling och därför blir lägre om du är långvarigt sjuk.
  • Har man ITP 2 måste man vara överens med sin arbetsgivare att det är lönen före löneväxlingen som ska fortsätta anmälas in till AI Pension (del av Skandia)/Collectum som pensionsmedförande för ITP 2 (utom för sjukpension) under hela tiden du löneväxlar. Annars bör du inte löneväxla.
  • Har du ITP 1 måste du vara överens med din arbetsgivare att denne betalar in en kompletterande ITP 1-premie under hela löneväxlingstiden så att den ordinarie ITP 1-premien är fortsatt lika hög som innan växlingen. Annars ska du inte löneväxla.
  • Se till att du får skillnaden mellan löneskatt och arbetsgivaravgifter som en extra liten höjning av pensionspremien man erhåller genom löneväxlingen.
  • Du ska vara medveten om att arbetsgivarens kollektivavtalade sjuklön beräknas på lön efter löneväxlingen.
  • Även inkomstförsäkringen påverkas eftersom den baseras på ett genomsnitt av bruttolönen du får utbetald.
  • Se till att överenskommelsen med arbetsgivaren inte binder upp löneväxlingstiden under långa perioder. Det ska vara möjligt att upphöra.
Därför ska du svara på löneenkäten
Lön

Därför ska du svara på löneenkäten

Varje höst skickas en löneenkät till Sveriges Arkitekters yrkesverksamma medlemmar. Och varje gång önskar vi att så många som möjligt ska svara på enkäten. Varför är det så viktigt?
Publicerad:
Årets löneenkät är här
Lön

Årets löneenkät är här

Nu skickar vi ut årets löneenkät till alla yrkesverksamma medlemmar. Den tar bara några minuter att fylla i. Den färdiga lönestatistiken kan du sedan använda för att checka av ditt löneläge eller ha som underlag under lönesamtal.
Publicerad:
Kollektivavtal klart på privat sektor
Kollektivavtal

Kollektivavtal klart på privat sektor

Sveriges Arkitekter har tecknat ett nytt kollektivavtal om löner och anställningsvillkor med Innovationsföretagen inom Almega. Det nya avtalet sträcker sig över 29 månader.
Publicerad: