Sveriges Arkitekter Örebro

Vi anordnar föreläsningar, debatter och visningar av aktuella projekt inom arkitektur. 

För mer information om vad som händer i föreningen, besök vår sida på Facebook.