Västra Götalands arkitekturpris

Sveriges Arkitekter Västra Götalands arkitekturpris syftar till att stimulera diskussionen om arkitektur såväl inom branschen som hos allmänheten.

Priset delas ut varannat år till ett byggnadsverk eller en grupp byggnader som uppförts inom föreningens geografiska område, Västra Götalandsregionen, och är resultat av ett gott arkitektarbete.

Åren 1987–2000 har priset delats ut i Västra Sveriges Arkitekters (VSA) regi. År 2001 ombildades VSA till Sveriges Arkitekter Västra Götaland och priset överfördes till den nya organisationen. Under åren 2003–2013 kallades priset Helge Zimdalpriset. Från och med år 2015 beslutade styrelsen att byta prisets namn till Sveriges Arkitekter Västra Götalands arkitekturpris.

Föreslå projekt till Västra Götalands Arkitekturpris
Västra Götaland

Föreslå projekt till Västra Götalands Arkitekturpris

Nu är det dags att föreslå projekt till Sveriges Arkitekter Västra Götalands Arkitekturpris. Välkomna att föreslå tänkbara projekt till priset 2023.
Publicerad:
Vinnare – Västra Götalands arkitekturpris 2021
Västra Götaland

Vinnare – Västra Götalands arkitekturpris 2021

Fyra uppmärksammade kandidater tävlade om årets arkitekturpris från Sveriges Arkitekter Västra Götaland. Den som till sist tog hem spelet vid tisdagskvällens prisutdelning var Viva, bostadsrättsföreningen som redan vunnit fem arkitektur- och bostadspriser.
Publicerad:
Skicka in förslag till SAVGs Arkitekturpris
Västra Götaland

Skicka in förslag till SAVGs Arkitekturpris

Nu är det dags att skicka in förslag till SAVGs Arkitekturpris som delas ut på hösten vartannat år.
Publicerad: