Företagarrådet

Företagarrådets huvudsakliga uppgifter är att vara stöd till styrelsen när det gäller bransch- och företagarfrågor.

Rådets huvudsakliga uppgifter är att:

 • Spegla och tidigt identifiera eventuella förändringar på marknaden och i branschen avseende de frågor som rör arkitektföretagen.
 • Tala om vad branschen och företagen/arkitektkontoren står inför och är på väg emot och vad vi eventuellt lämnar.
 • Ge förslag till hur Sveriges Arkitekter och Företagarservice kan stötta och stärka branschen och företagen, till exempel genom information, kurser och föreläsningar.
 • Fungera som ett nätverk för ledamöterna.
 • Utskottet ska fungera som förankrande och rådgivande referensgrupp för planerade aktiviteter och frågor för medlemmar anslutna till företagarservice.

Frågor som kan diskuteras i rådet inkluderar ekonomi, juridik (LOU, rättigheter med mera), affär- och affärsmodeller, internationalisering, rekrytering, kompetensutveckling och tävlingar.

Medlemmarna ska vara ledande representanter för företag som är anslutna till Företagarservice.

Rådet ska bestå av 7–11 personer som ska spegla branschen avseende region, storlek på bolag, bolagets inriktning och affärsmodell med mera.

Ledamöter i Företagarrådet 2023–2024

 • Åsa von Malortie, arkitekt LAR/MSA, fd Sveriges Arkitekters styrelse, Sydväst Landskap, ordförande
 • Kia Björling, arkitekt SAR/MSA, Björling Arkitektur
 • Carmen Izquierdo, arkitekt SAR/MSA, egen verksamhet
 • Nisse Örnberg, planeringsarkitekt FPR/MSA, Warm in the winter
 • Kayrokh Moattar, arkitekt SAR/MSA, Arkemi
 • Shideh Shayegan, inredningsarkitekt MSA, egen verksamhet
 • Sabina Ritcher, landskapsarkitekt LAR/MSA, 02 landskap