Kulturmiljörådet

Kulturmiljörådet är nyinstiftad under 2021. Det ska jobba fram en handlingsplan för att kulturmiljöfrågorna ska få största möjliga genomslagskraft i förbundet

Sveriges Arkitekter identifierar kulturmiljö som en av de övergripande strategiska frågorna för både arkitektens position och för omställningen till ett hållbart samhällsbyggande. Rådet för kulturmiljö har jobbat fram en handlingsplan för att kulturmiljöfrågorna ska få största möjliga genomslagskraft i förbundet. Fokus ligger på hur kulturmiljö ska ges ökad synlighet, hur den ska omhändertas av förtroendevalda – i synnerhet akademierna – och hur kompetensutveckling av arkitekter och eventuellt också byggherrar kan gå till.

Till grund för Kulturmiljörådets arbete ligger Sveriges Arkitekters verksamhetsplan. I första hand är målet ”Arkitekterna är ledande i omställningen till ett hållbart samhälle” av stor betydelse.

Representanter under 2020–2022

  • Torun Hammar, arkitekt SAR/MSA, egen verksamhet, närmast från SFV. Ordförande i juryn för Kasper Salin-priset 2022
  • Nico van Gelderen, landskapsarkitekt LAR/MSA, Nyréns
  • Alexandru Babos, arkitekt A MSA, kommunantikvarie i Linköping
  • Anna Reuter Metelius, kulturmiljöspecialist på R M Kulturmiljöspecialister, arkitektstuderande
  • Helena Thomann, arkitekt SAR/MSA, SFV
  • Ethem Erdogan, arkitekt SAR/MSA, marknadsansvarig kulturmiljö och restaurering, AIX
  • Cecilia Sagrén, arkitekt SIR/MSA, egen verksamhet
  • Karl Johan Kember, arkitekt SAR/MSA, Fojab
  • Tove Källander, studeranderepresentant, Chalmers

Förbundsordförande Emina Kovacic är rådets kontaktperson i Sveriges Arkitekters styrelse.

Kulturmiljörådet ersätter förbundets akademi för kulturmiljö som verkade 2017–2020.

Nytt råd för kulturmiljö ersätter akademi
Arbetsgrupper

Nytt råd för kulturmiljö ersätter akademi

Ett nytt råd för kulturmiljö ersätter den tidigare akademin. Det kommer att ta sig an centrala frågor i utvecklingen avseende den redan byggda miljön. Torun Hammar, nyvald ordförande för rådet, berättar om uppdraget.
Publicerad:
Nya förtroendevalda och förändringar i arbetsgrupper
Arbetsgrupper

Nya förtroendevalda och förändringar i arbetsgrupper

Sveriges Arkitekters styrelse har utsett representanter till förbundets arbetsgrupper och akademier. Nytt för verksamhetsperioden är också att Arkitekt(h)en och Hållbarhetsrådet har slutfört sina uppdrag samt att Akademin för Kulturmiljö i stället blir ett råd.
Publicerad:
Sverige en av vinnarna på Golden Cubes Awards
Arbetsgrupper

Sverige en av vinnarna på Golden Cubes Awards

Järfälla Kultur är bäst i världen på att aktivera barn i planering och att undervisa om arkitektur både i skolan och på fritiden.
Publicerad: