Vad innebär det att ha ett hängavtal?

En del privata arbetsgivare har inget kollektivavtal genom att vara medlem i en arbetsgivarorganisation. Arbetsgivaren kan trots det vilja tillämpa ett kollektivavtal för sin bransch. Det kan de göra genom att teckna ett så kallat hängavtal.

Att teckna ett hängavtal innebär att ett kollektivavtal träffas direkt med Sveriges Arkitekter, utan att arbetsgivaren är medlem i arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen. Ett företag med hängavtal ska följa samtliga delar av kollektivavtalet med tjänstepension (ITP), omställningsstöd (TRR), försäkringar (TFA, TGL), flexpension med mera. För de anställda innebär det alltså ingen ekonomisk skillnad om arbetsgivaren har hängavtal eller är medlemmar i en arbetsgivarorganisation.

Vid hängavtal betalar företaget inte någon avgift till Innovationsföretagen. Arbetsgivaren får då inte heller tillgång till Innovationsföretagens arbetsgivarservice, vid omorganisationer, uppsägningar, lönerevisioner etc. Det innebär till exempel att det inte finns någon möjlighet att lyfta eventuella tvister till central nivå, eftersom det inte finns någon arbetsgivarorganisation som motpart.

Fördelar för den anställde

Med ett hängavtal omfattas de anställda bland annat av:

 • Branschanpassade anställningsvillkor.
 • Branschanpassade avtal om lönerevision.
 • ITP (Industrins och Handelns tilläggspension),
 • TGL (Tjänstegrupplivförsäkring),
 • TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada).
 • Trygghetsrådets verksamhet som ger de anställda extra trygghet vid uppsägningar på grund av arbetsbrist
 • De anställda får även en möjlighet till fackligt inflytande på arbetsplatsen.

Fördelar för företaget

 • Konkurrensneutrala och enhetliga anställningsvillkor för de anställda.
 • Branschanpassade anställningsvillkor avseende allmänna villkor och lönerevision.
 • Trygghetsrådets verksamhet som ger de anställda extra trygghet vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.
 • Avtalet underlättar kommunikationen mellan arbetsgivare och anställda.
 • Lättare att rekrytera kvalificerad personal.

Hur tecknar du hängavtal?

Det är ovanligt att större företag tecknar hängavtal. Små företag kan ibland börja med ett hängavtal för att sedan gå över till att bli medlemmar i Innovationsföretagen när företaget växer. Sveriges Arkitekters jurister rekommenderar företag att i första hand teckna kollektivavtal via medlemskap i Innovationsföretagen, men kan förstås också hjälpa till att teckna hängavtal om så önskas. Kontakta oss jurister på Sveriges Arkitekter för att få avtalshandlingarna för underskrift och ytterligare information.

Kostnader för att teckna hängavtal

Att teckna hängavtal är kostnadsfritt. Dock kan kostnaderna för anställda komma att öka i och med att företaget förbinder sig att följa kollektivavtalet, teckna kollektivavtalade försäkringar och ansluta företaget till Trygghetsrådet.

Att tänka på!

Som arbetsgivare kan du behöva råd och stöd i din roll som arbetsgivare. Den hjälpen kan du inte erhålla från den Sveriges Arkitekter då vi är en facklig organisation och därmed företräder vi de anställda och inte dig som arbetsgivare. För att erhålla den hjälpen rekommenderar vi dig att istället för att teckna hängavtal med oss att bli medlem i Almega, Innovationsföretagen.