Skåne arkitekturpris

Varje år delar vi ut ett arkitekturpris till ett projekt i Region Skåne.

Tillsammans med Sveriges Arkitekter Skåne delar Region Skåne varje år ut ett pris till en god byggd miljö i Skåne. Priset uppmärksammar exempel på gestaltade byggnader och bebyggelsemiljöer som kan inspirera och motivera. Arkitekturpriset ämnar engagera och bidra till en offentlig diskussion kring samhällsbyggnad i Skåne.

Tre Om – Att verka över gränser
Skåne

Tre Om – Att verka över gränser

Sveriges Arkitekter Skånes samtalsserie Tre Om inriktar sig på frågor som belyser arkitektrollen idag och i framtiden. I det tredje samtalet fokuserar vi på internationalitet och att arbeta över gränserna.
Publicerad:
Tre om – Arkitekten som innovatör
Skåne

Tre om – Arkitekten som innovatör

Sveriges Arkitekter Skåne samtalsserie Tre Om inriktar sig på frågor som belyser arkitektrollen idag och i framtiden. Andra samtalet.
Publicerad:
Tre Om – Arkitekten och ansvaret
Skåne

Tre Om – Arkitekten och ansvaret

Sveriges Arkitekter Skåne samtalsserie Tre Om inriktar sig på frågor som belyser arkitektrollen idag och i framtiden. Första samtalet.
Publicerad:
En sommarhälsning från ordföranden, 2021
Skåne

En sommarhälsning från ordföranden, 2021

Hej alla arkitekter! Här kommer lite information i sommarvärmen så här före midsommar och stundande ledigheter. Vi tror och hoppas...
Publicerad:
Den Osynliga Kontinenten
Skåne

Den Osynliga Kontinenten

Sveriges Arkitekter Skåne presenterar filmen Den osynliga kontinenten – en fördjupning av flera av de frågeställningar som presenteras i utställningen...
Publicerad: