Våra policyer

Här kan du se vilka riktlinjer som Sveriges Arkitekter arbetar efter.

  • Inkludering och likabehandling i kåren – Sveriges Arkitekter strävar efter att arkitektkåren, liksom övriga samhällsbyggnadsbranschen och utbildningarna, ska präglas av bred representation och ge våra medlemmar rättvist handlingsutrymme. Denna policy för inkludering och likabehandling är förbundets redskap för att nå dit.(2020)
  • Vägen framåt – En handlingsplan för hur arkitekter kan bidra i omställningen till ett ekologiskt hållbart samhällsbyggande. (2020)
  • Politik för gestaltad livsmiljö – frågor och svar – Regeringen presenterade 2018 sin proposition ”Politik för gestaltad livsmiljö”. Här följer det viktigaste i propositionen, sett ur Sveriges Arkitekters synvinkel. (2018)
  • Utbildningspolicy – Sveriges Arkitekters utbildningsutskott har övergripande ansvar är att bevaka och besitta kunskap om arkitekternas grundutbildningar. Här hittar du också utbildningspolicyn. (2018)