Medlemsavgifter till företagarservice

Du som är ansluten till Företagarservice betalar en halv individuell medlemsavgift till Sveriges Arkitekter. Utöver det tillkommer en serviceavgift till Företagarservice, vilken faktureras medlemmens företag. Avgiften är relaterad till företagets storlek och är en avdragsgill kostnad i rörelsen.

Det anslutna företaget betalar en serviceavgift på 454 kronor per månad som faktureras en gång per år. Det är en avdragsgill kostnad. Hur många serviceavgifter företaget betalar beror på hur många årsanställda arkitekter och ingenjörer som finns i företaget. På serviceavgiften tillkommer 25 procent moms.

Antal serviceavgifter att betala

Företagsstorlek (årsanställda) Antal serviceavgifter
1-2 lägst 1
3-5 lägst 2
6-10 lägst 3
11-20 lägst 4
21-40 lägst 5
41-60 lägst 6
61-80 lägst 7
81-100 lägst 8
101-200 lägst 10
201-300 lägst 20
301-400 lägst 30
401-500 lägst 40
>501 lägst 50
Kontakt

Har du frågor kring avgiften?

Kontakt

Jeanette Liljebäck

Administratör/registerSkicka e-post08-505 577 77