Årsarbetstid

Årsarbetstid styr hur många timmar du ska arbeta varje år. Enligt Sveriges Arkitekters kollektivavtal får den ordinarie veckoarbetstiden uppgå till högst 40 timmar per vecka i övrigt är inte årsarbetstiden reglerad.

På marknaden finns två alternativa årsarbetstider, som används av den absoluta majoriteten av de privata arkitektkontoren.

1. Fast årsarbetstid

En med en fast årsarbetstid som inte varierar från år till år. Årsarbetstiden är alltid 1 980 timmar och varje år läggs ett pussel med lediga dagar och klämdagar så att årsarbetstiden blir 1 980 timmar.

2. Varierad årsarbetstid

En varierande årsarbetstiden som varierar från år till år. Det är den årsarbetstid som Sveriges Arkitekter rekommenderar. Den varierande årsarbetstiden utgår utgår från en konsekvent behandling av ledighet i samband med helger och klämdagar. Det leder till att årsarbetstiden varierar något beroende på hur rörliga helger infaller under veckan.

Den varierande årsarbetstiden anger vilka dagar som man arbetar heltid, vilka som är halvdagar och vilka som är lediga dagar.

Avtal får träffas om omfördelning mellan till exempel vinter- och sommarperioder. Man kan komma överens om kortare veckoarbetstid än 40 timmar (kortare daglig arbetstid än 8 timmar) genom lokala avtal.

Principen för den varierande årsarbetstiden är:

Lediga dagar, förutom lördagar, söndagar och helgdagar, är midsommarafton, julafton och nyårsafton. Även klämdagar (enstaka dag mellan två lediga dagar) räknas som ledig dag.

Halva arbetsdagar är trettondagsafton, skärtorsdagen och valborgsmässoafton (om de inte är helt lediga enligt ovan), liksom dag före Kristi Himmelsfärds, midsommarafton, Alla Helgons dag, julafton och nyårsafton. (Observera att dagen före nationaldagen är hel arbetsdag.)
Årsarbetstid är den benämning vi på Sveriges Arkitekter har valt. Vanliga synonymer är årstimplan, årsplan, årsarbetsplan, årstimlista och almanacka.

Ladda ner din årstimplan i listan intill.