Tävlingsnämnden

Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd är en grupp förtroendevalda arkitekter som representerar samtliga arkitektdiscipliner, det vill säga byggnad, landskap, inredning och plan.

Nämnden består av välrenommerade arkitekter med erfarenheter från såväl arrangörssidan som från eget tävlande. Deras uppgift är att granska och godkänna program, att utse sakkunniga juryrepresentanter samt att verka för en långsiktigt kvalitativ utveckling av tävlingsverksamheten.

  • Magnus Almung, arkitekt SAR/MSA, (ordförande)
  • Malena Kjellstrand, landskapsarkitekt MSA, Lunds kommun 
  • Marie Lindblad, arkitekt SIR/MSA 
  • Johnny Hedman, landskapsarkitekt LAR/MSA 
  • Henrik Rundquist, arkitekt SAR/MSA
  • Kimberly Disley, arkitekt MSA 
  • Kajsa Wide, arkitekt SAR/MSA 
  • Brianna Bergström, studerande SLU Alnarp