Tävlingsnämnden

Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd är en grupp förtroendevalda arkitekter som representerar samtliga arkitektdiscipliner, det vill säga byggnad, landskap, inredning och plan.

Nämnden består av välrenommerade arkitekter med erfarenheter från såväl arrangörssidan som från eget tävlande. Deras uppgift är att granska och godkänna program, att utse sakkunniga juryrepresentanter samt att verka för en långsiktigt kvalitativ utveckling av tävlingsverksamheten.

  • Magnus Almung, arkitekt SAR/MSA, (ordförande)
  • Per Axelsson, landskapsarkitekt LAR/MSA 
  • Marie Lindblad, arkitekt SIR/MSA 
  • Johnny Hedman, landskapsarkitekt LAR/MSA 
  • Anna Espling Rolf, arkitekt MSA
  • Hans Georg Walloschke, arkitekt SAR/MSA 
  • Kajsa Wide, arkitekt MSA