Sveriges Arkitekter Västmanland

Sveriges Arkitekter Västmanland är en lokalavdelning av Sveriges Arkitekter. Vi anordnar föreläsningar, stadsvandringar och visningar som vänder sig till såväl våra medlemmar som allmänheten.

Kontakta Sveriges Arkitekter i Västmanland

vastmanland@arkitekt.se.

Följ våra aktiviteter på Facebook:

Facebook/SverigesArkitekterVastmanland

På gång

Öppet rum – gestaltning i offentlig miljö
Event

Öppet rum – gestaltning i offentlig miljö

Västerås konstmuseum och Sveriges Arkitekter Västmanland bjuder in konstnären Leif Bolter till samtal. Leif Bolter arbetar ofta i det offentliga rummet – gärna i gränslandet mellan skulptur och arkitektur.

Datum::
Vallaskolan vinner 2021 års Arkitekturpris i Västmanland
Arkitekturpriser

Vallaskolan vinner 2021 års Arkitekturpris i Västmanland

Vallaskolans annex i Sala vinner 2021 års Arkitekturpris i Västmanland. Vinnaren tillkännagavs på Sveriges Arkitekter Västmanlands årsmöte den 22 mars.
Publicerad: