Sveriges Arkitekter Västmanland

Sveriges Arkitekter Västmanland är en lokalavdelning av Sveriges Arkitekter. Vi anordnar föreläsningar, stadsvandringar och visningar som vänder sig till såväl våra medlemmar som allmänheten.

Kontakta Sveriges Arkitekter i Västmanland

vastmanland@arkitekt.se.

Följ våra aktiviteter på Facebook:

Facebook/SverigesArkitekterVastmanland

Vallaskolan vinner 2021 års Arkitekturpris i Västmanland
Vallaskolan i Sala.
Arkitekturpriser

Vallaskolan vinner 2021 års Arkitekturpris i Västmanland

Vallaskolans annex i Sala vinner 2021 års Arkitekturpris i Västmanland. Vinnaren tillkännagavs på Sveriges Arkitekter Västmanlands årsmöte den 22 mars.
Publicerad: