Sveriges Arkitekter träffade bostadsministern
Så tycker vi

Sveriges Arkitekter träffade bostadsministern

Sveriges Arkitekter träffade den nya bostadsministern Johan Danielsson (S). Arkitekternas roll i det klimatsmarta samhällsbygget stod i centrum för samtalet.
Publicerad:
Debatt – Sätt stopp för krympande skolgårdar
Så tycker vi

Debatt – Sätt stopp för krympande skolgårdar

Ambitionsnivån i Boverkets förslag om en utökad befogenhet att ställa krav på förskole- och skolgårdar är för låg. Det skriver Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson och Arkitektur- och barnrådets ordförande Mie Svennberg och Stefan Petersson i en debattartikel i Dagens Samhälle.
Publicerad:
Nytt regelverk håller inte måttet
Så tycker vi

Nytt regelverk håller inte måttet

Sveriges Arkitekter yttrar sig över betänkandet "Ett nytt regelverk för bygglov". Vi är positiva till utredningens ambition men förslagen innehåller alltför omfattande undantag, menar Sveriges Arkitekters samhällspolitiska chef Margareta Wilhelmsson.
Publicerad:
Ändrad lag gör det lättare att säga upp
Så tycker vi

Ändrad lag gör det lättare att säga upp

Den försämrade anställningstryggheten för arkitekter kompenseras inte av nya möjligheter till omställningsstöd. Det är analysen i Sveriges Arkitekters remissvar på förslagen om förändringarna i lagen om anställningsskydd, införande av grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt omställningsstudiestöd.
Publicerad:
Arkitekter nödvändiga för transportlösningar
Så tycker vi

Arkitekter nödvändiga för transportlösningar

Sveriges Arkitekter yttrar sig över delar av betänkandet Stärkt planering för hållbar utveckling. Förbundet delar synen att bättre planering är nödvändig men är tveksamma till föreslagna ändringar i PBL.
Publicerad:
Måste gå att reglera storleken på friytor
Så tycker vi

Måste gå att reglera storleken på friytor

https://www.regeringen.se/4967f3/contentassets/aaa5616c7f27456ca77d206fe22cae80/boverkets-promemoria-onskemal-om-utokat-bemyndigande-att-meddela-foreskrifter-for-friytor-for-lek-och-utevistelse-vid-skolor-forskolor-fritidshem-och-annan-jamforlig-verksamhet.pdf
Publicerad: