Yttranden och remissvar

Här hittar du yttranden som Sveriges Arkitekter har gjort och svar på remisser.

Debatt – Dåliga upphandlingar ger dåliga hus
Så tycker vi

Debatt – Dåliga upphandlingar ger dåliga hus

Offentlig sektor handlar upp arkitekttjänster på timpriser som långt ifrån täcker en normal lönekostnad. Det skriver Sveriges Arkitekters Katarina O Cofaigh i en replik till en debattartikel i Dagens Samhälle.
Publicerad:
Debatt – Boverkets ambitioner är för låga
Så tycker vi

Debatt – Boverkets ambitioner är för låga

De siffror Boverket visar är dåliga nyheter för barns välmående, men verket duckar för de uppenbara slutsatserna. Om vi ska kunna ge barn tillräckligt mycket plats för rörelse måste vi ställa bindande krav på skolgårdars storlek. Det skriver Tobias Olsson, Sveriges Arkitekter, i en replik till en debattartikel i Svenska Dagbladet.
Publicerad:
Efter förödelsen behöver Ukraina en värdig vardag
Så tycker vi

Efter förödelsen behöver Ukraina en värdig vardag

När kriget är slut behöver vi ha uthållighet i att återställa en värdig, fungerande vardag – hållbar och med god livskvalitet. Det är en av varje efterkrigstids viktigaste uppgifter, skriver Sveriges Arkitekters förbundsordförande Emina Kovacic och Kulturmiljörådets ordförande Torun Hammar.
Publicerad:
Ny kartläggning av arkitekturpolicyer i kommunerna
Så tycker vi

Ny kartläggning av arkitekturpolicyer i kommunerna

Sveriges Arkitekter har tagit fram en ny kartläggning av arkitekturpolicyer i landets kommuner och kan konstatera en mycket positiv utveckling.
Publicerad:
Yttrande – vi kan bättre denna gång
Så tycker vi

Yttrande – vi kan bättre denna gång

Sveriges Arkitekter har lämnat ett yttrande över remiss av promemorian Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina. Se yttrandet i sin helhet här.
Publicerad:
Debatt – Säkra visionen när staden expanderar
Så tycker vi

Debatt – Säkra visionen när staden expanderar

En planeringsprocess skapar enorma värden i form av nya hus och ökat markvärde. Tyvärr sker ofta förändringar i genomförandet, så att resultatet blir mindre bra. Politiker och tjänstepersoner måste säkra att den ursprungliga visionen följs, skriver Juryn för Sveriges Arkitekters Planpris i en debattartikel i Fastighetsnytt.
Publicerad: