Om våra kurser

Sveriges Arkitekters kurser är specialanpassade för dig som är arkitekt. Vi erbjuder allt från längre professionsprogram till kortare kurser – både fysiska och digitala.

Förtroendet för arkitekten är nu som tidigare högt. Vår kompetens efterfrågas samtidigt som omvärldens trender gör långsiktiga avtryck i vår livsstil och därmed i våra uppdrag. Sveriges Arkitekter följer därför utvecklingen för att kunna erbjuda orienterande och fördjupande kurser som är relevanta för våra medlemmar. Finns tillräckligt stort intresse sätter vi gärna samman andra kurser efter önskemål på ämne eller plats. Kontakta då våra kursansvariga med förslag – mejla till kompetens@arkitekt.se.

”Vi får ofta höra att Sveriges Arkitekters kurser ger många aha-upplevelser. Mycket tack vare mötet med arkitektkollegor från olika städer, discipliner och kontor – både bland föreläsare och andra kursdeltagare. Det här kallar vi för kollegialt lärande och är lite unikt för våra kurser. Kursleverantörer finns det en uppsjö av men mycket få med fokus på just arkitekters behov.”

Eva Minoura, programansvarig Sveriges Arkitekter

Vi erbjuder också helt digitala kurser som gör att du kan kompetensutveckla dig när och var det passar dig. Först ut var kursen “En introduktion till projektering.” som i januari 2022 har fått sällskap av kursen för dig som funderar på att ta “Steget till eget”.

Varför är inte kurserna billigare?

Sveriges Arkitekter får frågor om varför kurserna kostar som de gör och varför de inte kan vara gratis för medlemmar. Prissättningen styrs av att kurserna ska hålla hög kvalitet, upplevas prisvärda och som en medlemsförmån. Kurserna är alltid framtagna utifrån en analys av arkitekters behov och utmaningar. Undantagsvis får icke-medlemmar gå kurserna mot ett tillägg på avgiften.

När kontoren ser över sina utgifter påverkas i regel utbildningsbudgetar och kompetensutveckling sätts på vänt. Vi har i år pressat priserna så mycket som möjligt men kursverksamheten måste bära sig ekonomiskt. Gratiskurser skulle medföra högre medlemsavgifter. Sveriges Arkitekter vill att alla ska ha möjlighet att gå våra kurser men vill också erbjuda schyssta villkor till föreläsarna, som ofta också är arkitekter och medlemmar. Våra webbutbildningar är mycket förmånligt prissatta för att även enskilda medlemmar ska kunna köpa dem – och Steget till eget är från och med 2024 helt gratis för medlemmar!

Kom ihåg att det är bra för branschen att kompetensutveckling bekostas av arbetsgivare och ses som angelägna både för deltagare och arbetsgivare. Kompetensutveckling ska vara en gemensam angelägenhet för kåren. Vi vet att många arkitekter ser arbetsplatsens syn på fortbildning som en viktig parameter när de söker jobb. För många är kontor där utveckling och utbildning uppmuntras mest attraktiva att söka arbete på.

Åsidosätt därför inte kompetensutveckling nu när konjunkturen pressar oss som kår. Passa i stället på att vässa din omvärldsbevakning och gör en egen kompetensutvecklingsplan, så att du vet vilka områden du vill utveckla dig inom när det vänder. Mycket finns att ta del av gratis och vill du ha tips på litteratur kan vi ofta hjälpa till!

kontakt

Vill du veta mer om våra kurser?

Kontakt

Eva Minoura

Programansvarig arkitektur/kompetensSkicka e-post08-505 577 46
Kontakt

Ingegärd Gyllenswärd

Arkitekturteamschef / programansvarig arkitektur/kompetensSkicka e-post08-505 577 48