En introduktion till projektering

Sveriges Arkitekter erbjuder en webbaserad kurs i projektering för dig som vill bli trygg i byggprocessens skeden från tidig skiss fram till genomförande. Att förstå var du är i komplexa processer är avgörande för att du som arkitekt ska ha inflytande över resultatet.

Från teori till praktik

Arkitekter förvärvar viss teoretisk kunskap om byggprocesser under sin utbildning, men många upplever att det är först som medverkande i en projektering som kunskaperna testas skarpt.

Den här kursen riktar sig till den som vill förstå hur arkitektrollen påverkas av produktionsprocessen. Steg för steg går utbildningen igenom vad projektering innebär och vad du bör vara uppmärksam på i projektets olika faser för att uppnå det resultat du och dina uppdragsgivare förväntar sig.

Inget projekt är det andra likt och en del kan ta krokiga vägar framåt. Samtidigt är vissa saker vedertagna inom branschen. Det leder till att förväntningar på detaljeringsgrad och komplexitet i handlingar genom de olika faserna inte går att generalisera. Även kommunikationsbehov och samordning inom teamet och med övriga konsulter ser olika ut beroende på ansvarsfördelning och ingångna avtal.

Vem är målgrupp?

Utbildningen vänder sig i första hand till arkitekter som är nyexaminerade eller har jobbat några år och känner att de vill få bättre överblick. Du kanske vill ta mer ansvar i projekt men är osäker på en del begrepp? Eller så har du erfarenhet av vissa entreprenadformer men inte andra. Kanske vill du fräscha upp dina kunskaper i lugn och ro inför en ny roll eller anställning med ökat ansvar?

Kursen passar även den som har erfarenhet från ett annat land än Sverige och vill få insyn i hur ett projekt går från idé till förverkligande i en svensk kontext.

Det här får du

Det här är främst en orienterande utbildning där teori varvas med handgripliga råd och tips. Utbildningen är helt webbaserad och interaktiv med filmer och annat innehåll som gör nedslag i olika teman. Genom frågor och svar får du möjlighet att testa och befästa dina kunskaper. Du får en bred introduktion, länkar och resurser för fördjupning. Efter utbildningen ska du ha bättre koll på:

  • Resursplanering och effektivare projektledning
  • Arkitektens uppdrag och ansvar enligt ABK09
  • Att rita rätt – arkitektens handlingar i olika faser
  • Olika entreprenad- och upphandlingsformer
  • Arkitektens roll gentemot andra konsulter

Erfaren föreläsare

Bild på Mattias Hedberg Ek.
Mattias Hedberg Ek.

Föreläsaren Mattias Hedberg Ek, Arkitekt SAR/MSA är uppdragschef på Fojab arkitekter i Malmö och har mångårig erfarenhet av att möta arkitekter som föreläsare i Projektledning och Projekteringsledning inom Sveriges Arkitekters professionsprogram Steg 1 och Steg 2.

Anmälan/villkor

Efter anmälan får du en personlig licens på utbildningen som gäller i sex månader från att du första gången loggar in. Du kan i lugn och ro genomföra kursens olika moment. Att genomföra hela utbildningen tar ungefär två timmar.

Relaterade kurser

Visa alla kurser
Cirkulär arkitektur för nyexaminerade arbetssökande – digitalt
Ny kurs för nyexade

Cirkulär arkitektur för nyexaminerade arbetssökande – digitalt

Sveriges Arkitekters kurs i cirkulär arkitektur riktar sig till dig som är nyexaminerad och arbetssökande. Vässa dina kunskaper inom cirkulär omställning och bli mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Datum::
Social hållbarhet i den byggda miljön – Göteborg
Kurs

Social hållbarhet i den byggda miljön – Göteborg

Hur kan vi planera och utveckla livsmiljöer för att så många som möjligt ska känna sig trygga, jämlika och ha en god livskvalitet? Genom att ha ett socialt hållbart tänk i processer kring stad, bostad, offentliga platser, utbildning med mera ökar vi förutsättningarna för inkluderande och rättvisa samhällen.

Datum::
Anmälan är stängd
Facklig grundkurs – privat sektor
Kurs

Facklig grundkurs – privat sektor

Kursen är en introduktionskurs för dig som är förtroendevald på ett privat företag och som är ny i ditt uppdrag eller vill lära dig grunderna.

Datum::