Att bli och vara inredningsarkitekt

Som inredningsarkitekt ritar du både möbler och gestaltar rum. Utbildningen är fem år och finns på Konstfack i Stockholm och HDK i Göteborg. Du söker med hjälp av antagningsprov.

På Konstfack i Stockholm läser du Inredningsarkitektur och möbeldesign. Till inredningsarkitektutbildningen söker du bland annat med arbetsprover och motivationsbrev. Sammanlagt antas cirka 15 studenter varje år. De formella kraven är att du har fyllt 18 år då studierna påbörjas och att du har genomgått gymnasieskola eller motsvarande. Konkurrensen om platserna är hård och de flesta har ett par års förberedande konstnärliga studier bakom sig. Utbildningen är tre år och därefter söker du sig till masterprogrammet Rumslig gestaltning som är två år.

Konstfack har egna verkstäder där studenterna kan bygga prototyper på de möbler eller inredningar de har ritat. Utbildningen innehåller mer konstnärliga studier och mindre teknik än andra arkitektutbildningar. Exempel på kurser är ergonomi och belysning.

Konstfack vid Telefonplan i Stockholm. Foto: Hironori Tsukue.
Konstfack vid Telefonplan i Stockholm. Foto: Hironori Tsukue.

HDK-Valand (Högskolan för Konst och Design) i Göteborg finns en mer allmän designutbildning där du kan välja att inrikta sig mot rumsgestaltning och inredningsarkitektur. Det är viktigt att du väljer en inriktning på rumslig gestaltning på dina studier för att du ska kunna söka din inredningsarkitekttitel i framtiden. Du läser kurser tillsammans med andra som alla har olika inriktningar inom design, därför är det viktigt att du i dina projekt arbetar med rumsgestaltning. HDK tar in ungefär 35 till 40 studenter varje år på det konstnärliga kandidatprogrammet i design. Utöver kandidatprogrammet i design måste du även läsa en tvåårig masterutbildning.

HDK i Göteborg. Foto: Ola Kjelbye
HDK i Göteborg. Foto: Ola Kjelbye.

Båda utbildningarna omfattar totalt 300 högskolepoäng, uppdelat i en treårig kandidatutbildning och en tvåårig masterutbildning.

Yrket

Inredningsarkitekter jobbar med rumsutformning och rumsfunktioner. Uppdragen handlar bland annat om akustik, belysning, materialkunskap och utformning av offentliga miljöer. En del inredningsarkitekter designar möbler och liknande produkter. Någon skarp gräns mellan byggnadsarkitektens och inredningsarkitektens arbetsuppgifter finns inte, ofta samarbetar de i samma projekt men i olika skalor. Inredningsarkitekter kan också arbeta som projektledare, förvaltare och upphandlare.

Antalet inredningsarkitekter sjunker på grund av att många går i pension och efterfrågan på yrkesgruppen är stor. Det gäller också nyutexaminerade. Det finns omkring 600 inredningsarkitekter i Sverige, närmare hälften driver egen verksamhet. Övriga arbetar som anställda i arkitekt- eller inredningsarkitektföretag. Bara ett fåtal är kommunalt eller statligt anställda.

Exempel på inredningsprojekt som fått eller nominerats till Sveriges Arkitekters inredningspris Guldstolen: