Uppdrag utanför Norden

Efterfrågan på arkitekter är stor och det finns en efterfrågan på svensk arkitektur för uppdrag även utanför Norden. Det finns frågor att uppmärksamma vid uppdrag med en beställare utanför Sverige.

Nedanstående punkter är inte kompletta och kan varierar från land till land.

Att tänka på:

  • Vilket ansvar har du som arkitekt i aktuellt land?
  • Vilken roll ska du ha i projektet? Kanske är det lämpligt eller nödvändigt att begränsa ansvaret till ett gestaltningsansvar?
  • Har du kunskap om aktuellt regelverk, byggregler med mera eller krävs det att du anlitar/samarbetar med en lokal arkitekt?
  • Kontrollera med ditt försäkringsbolag att du har en konsultansvarsförsäkring som gäller för aktuellt uppdrag. Sveriges Arkitekters företagsförsäkring gäller inom Norden. I regel krävs någon form av tilläggsförsäkring för projekt utanför Norden. Här kan du läsa mer om Arkitektförsäkringen
  • Vilket avtal ska gälla för uppdraget? ABK 09 är ett genomarbetat avtal och finns även i engelsk översättning. ABK 09 kan beställas från Svensk byggtjänst. Kontraktsmallar på engelska hittar du här Consultant Contract ABK 09
  • Var ska eventuell tvist lösas och vilket lands lag ska tillämpas? Avtalsfrihet råder.
  • Har du resurser och möjlighet att driva en eventuell process mot en beställare utanför Sverige?
  • Överväg förskottsbetalning. Det kan vara mycket kostsamt att driva en process i annat land.
  • Våra systerorganisationer kan vara er behjälpliga. I vissa länder krävs medlemskap i organisation eller auktorisation för att få verka som arkitekt.